Het onderwijs maakt inmiddels op grote schaal gebruik van ict. Dat is zichtbaar in het primair onderwijs (po), het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De inzet van ict is een strategische keuze geworden. Alfons ten Brummelhuis, expert onderzoek bij Kennisnet: "Discussies gaan op dit moment niet meer over de vraag of ict moet worden ingezet, maar over hoe we zorgen dat het bijdraagt aan de onderwijskwaliteit."

Steeds meer ict op school

90% van de leraren uit het po, vo en mbo vindt van zichzelf dat ze voldoende ict-basisvaardigheden beheersen, 79% vindt zichzelf ook vaardig in het gebruik van ict als didactisch hulpmiddel.

Het percentage leraren dat digitaal (les)materiaal gebruikt is de afgelopen jaren steeds verder gestegen, van 15% in 2007 naar 25% dit jaar bij het po en vo.

In het mbo is het percentage gestegen van 35% naar ruim 55%. Het aantal apparaten per leerling stijgt naar één op de vier (in het po en vo) en één op de drie (in het mbo). Dit was jarenlang één op de vijf. Steeds vaker gaat het om draagbare apparaten als laptops en tablets.

Maatwerk bieden met ict

Ict kan het onderwijs helpen tegemoet te komen aan de verschillen in leerbehoeften die leerlingen hebben. "Leraren staan vaak in de klas voor zo'n 25 leerlingen. Het is voor hen ondoenlijk instructie, oefening en feedback af te stemmen op álle leerlingen", zo schrijft Toine Maes, algemeen directeur Kennisnet in een column naar aanleiding van de conclusies uit de Vier in balans-monitor.

"Er zijn altijd leerlingen die zich vervelen of voor wie het allemaal net te snel gaat. Veel leerlingen komen daardoor onvoldoende tot hun recht en presteren minder goed dan ze zouden kunnen. Ict kan het onderwijs helpen beter tegemoet te komen aan die verschillen. Adaptieve programma's zijn wél in staat de lesstof aan te passen op basis van de antwoorden van individuele leerlingen, en zo effectieve instructie en feedback te geven," aldus Toine Maes. Dit levert tijd op, die de leraar kan benutten om leerlingen bijvoorbeeld extra te begeleiden of om uitdagende en gevarieerde leersituaties te bieden.

Monitor Jeugd en Media

De Monitor Jeugd en Media 2015, die 23 juni 2015 verscheen, gaat ook in op de rol van ict en media bij het schoolwerk van jongeren.

Downloads

Deel Vier in balans-monitor 2015: onderwijs gebruikt ict maar benut niet alle mogelijkheden

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug