Wat is de invloed van technologische ontwikkelingen zoals kunstmatige intelligentie en robotica op het onderwijs? En hoe zorgt u voor meer bewustwording van het belang van informatiebeveiliging en privacy bij uw medewerkers? Tijdens plenaire en parallelle sessies deden de bezoekers inspiratie en kennis op over een professionele inzet van ict in het onderwijs.

Keynote-spreker Karen Cator: "Zorg dat leerlingen toegang hebben tot technologie"

Volgens Karen Cator (president en CEO van Digital Promise) is het hoog tijd dat leerlingen anders gaan leren: 'krachtig leren'. Krachtig leren bestaat volgens Cator uit een combinatie van:

Bovendien moeten we volgens Cator inzetten op nieuwe mogelijkheden van technologie. Met die nieuwe technologie kunnen leerlingen bijvoorbeeld werken met professionele tools, wereldwijd samenwerken, contact zoeken met experts en steeds beter leren op basis van hun eigen niveau, interesses en kenmerken. Het is volgens Cator van groot belang dat leerlingen toegang hebben tot die technologie: dat bepaalt voor een belangrijk deel hun vooruitzichten in een maatschappij die steeds meer verandert onder invloed van kunstmatige intelligentie.

Hoe ziet krachtig leren er dan uit? Cator noemt het voorbeeld van basisschoolleerlingen in Engeland die vrolijke opzetstukken voor op astma-inhalers ontwierpen, bijvoorbeeld in de vorm van een raket, om stress bij jonge kinderen met astma weg te nemen. Het ontwerp voor de opzetstukken is overal ter wereld te downloaden en te printen op 3D-printers. Het zijn dit soort verhalen die we volgens Cator moeten verzamelen. Zo kunnen we samen het onderwijs voeden en inspireren om veel beter gebruik te maken van wat we weten over leren, en van de nieuwe mogelijkheden die er zijn.

Tijdens de plenaire opening werd ook het Technologiekompas gepresenteerd. Lees daar meer over in het artikel 'Aan de slag met kunstmatige intelligentie in het onderwijs

Michael van Wetering, expert op het gebied van innovatie met ict & ict-infrastructuur bij Kennisnet, presenteert het Technologiekompas © Kennisnet

Masterclass Jeroen van den Hoven: "Haal ethiek naar de ontwerptafel"

Anko van Hoepen, vice-voorzitter van de PO-Raad, benadrukte aan het begin van de dag al het belang van het gesprek over ethische vraagstukken als het gaat om onderwijs en digitalisering. "Hoe blijven we werken vanuit de waarden die we in het onderwijs belangrijk vinden?" Jeroen van den Hoven, hoogleraar Ethiek en Techniek aan de TU Delft, behandelde in zijn masterclass belangrijke inzichten op het gebied van onderwijs, digitalisering en ethiek.

Hoe ziet een goede digitale samenleving eruit? En hoe ziet goed onderwijs in de digitale samenleving eruit? Volgens Van den Hoven is het van belang om hier goed over na te denken, en de waarden van het onderwijs een duidelijke plek te geven, voordat grote internationale techbedrijven de belangrijkste beslissingen maken. Hoe zorgen we bijvoorbeeld dat technologie transparant blijft? Dat vooroordelen of verkeerde informatie niet onbedoeld hun weg vinden in algoritmes? Volgens Van den Hoven is het van belang dat het onderwijs de stap zet om betrokken te zijn bij ethisch ontwerp van digitale middelen die in het onderwijs gebruikt worden.

Samenwerking

Een belangrijk thema tijdens de dag was samenwerking. Huub van Blijswijk, voorzitter van het College van Bestuur van Boor in Rotterdam verwoordde dat vroeg op de dag al als volgt: "Ik ben ervan overtuigd dat er geen bestuur in Nederland is dat al de technologische vraagstukken waar het onderwijs voor staat alleen aankan. Laten we dus meer samenwerken om de ongewisse toekomst samen goed vorm te geven. Met SIVON, de coöperatie waarbinnen schoolbesturen hun krachten bundelen voor een professionele inzet van ict, zetten we daar al mooie stappen in."

Inspiratie op het Schoolplein

Tijdens de sessies en de pauzes konden bezoekers ook terecht op Het Schoolplein om zich te laten inspireren door tools die klas, school en bestuur helpen om aan de slag te gaan met ict. 

Veel van die tools komen voort uit inzichten en praktijkervaringen vanuit Versnellingsvragen en Leerlabs. Joop Vlaanderen, directeur van de VO-raad blikte terug op het project Leerling2020 waar de leerlabs onderdeel van uitmaakten: "Leerling2020 zette stevig in op meer maatwerk in het onderwijs. Op die inhoudelijke ontwikkeling willen we de komende jaren verder voortbouwen. Wat betekent dit voor je schoolorganisatie? Ict is daarbij steeds een rode draad."

Bezoekers hadden op het Schoolplein ook de mogelijkheid om kennis te maken met het teamspel Bliepp!

Afsluiting OnderwijsInzicht

De dag werd afgesloten door een presentatie van avonturier Melvin Redeker. Centrale vraag: Wat kunnen scholen leren van een avonturier? Want voor het onderwijs voelt het implementeren van ict soms als een expeditie. Hoe behoudt u de juiste koers in een wereld die verandert? Melvin Redeker nam de bezoekers mee op een spannende tocht door mistige bergen, waarbij hij het publiek uitdaagde om zich goed uit te rusten voor de reis en een duidelijk doel voor ogen te houden.

Presentaties

Bekijk hieronder de beschikbare presentaties. 

Downloads

Deel Verslag OnderwijsInzicht 2019

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • E-mail
  • Terug