Aanbieders van professionalisering kunnen hier hun voordeel mee doen, door de verkenning te vergelijken met hun portfolio.

Veel basisscholen werken aan slimmer leren met ict. Onderdeel daarvan is vaak het professionaliseren van leraren, schoolleiders en ict-coördinatoren. Kennisnet heeft geïnventariseerd wat het marktaanbod op dit gebied is.

Breed professionaliseringsaanbod

Hogescholen, onderwijsadviesbureaus, commerciële bureaus, uitgevers en ict-leveranciers zijn actief op de markt. Ook richten besturen huisacademies in. En er zijn steeds meer initiatieven waarbij schoolleiders en leraren samen leren. Er blijkt een breed professionaliseringsaanbod te zijn. Daarin komen veel competenties aan bod die leraren, schoolleiders en ict-coördinatoren nodig hebben voor leren en lesgeven met ict.

Witte vlekken in professionaliseringsaanbod

Uit de verkenning blijkt dat het aanbod voor professionalisering voor leren en lesgeven in ict in het basisonderwijs twee witte vlekken kent. Voor leraren is er een beperkt aanbod voor het ontwerpen en evalueren van ict-rijke leerarrangementen. En dat geldt ook voor leren innoveren van ict. Voor schoolleiders blijkt er een beperkt aanbod te zijn voor het professionaliseren van leraren(teams).

De bevindingen uit de verkenning worden in 2016 benut in het programma ‘Slimmer leren met ICT’ van de PO-Raad.

Downloads

Deel Verkenning geeft besturen inzicht in aanbod professionalisering en ict

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug