Steeds meer scholen maken gebruik van digitaal leermateriaal in hun onderwijs. Om dit leermateriaal in te kunnen zetten, zijn (mobiele) apparaten zoals tablets, laptops en chromebooks nodig. Een kwestie van inkopen zou u zeggen, maar met alleen investeren in devices bent u er nog niet. Ook de onderliggende ict-infrastructuur moet op orde zijn voordat u digitale lesmethodes effectief kunt inzetten.

Technologie voor digitaal leren hangt met elkaar samen

Voor de inzet van digitaal leermateriaal is een set van technologieën nodig die nauw met elkaar samenhangen. Een aantal voorbeelden: om ongehinderd digitaal leermateriaal op devices te kunnen gebruiken, zijn een stabiele internetverbinding en betrouwbaar wifi nodig.

Met single sign on kunt de school in één keer inloggen op al het voor hen beschikbare materiaal. Mobile device management zorgt ervoor dat de school devices in bulk kunt beheren. Daarmee kan de school ook analyses maken van het devicegebruik: hoe vaak en door wie worden de devices gebruikt, en waarvoor?

Ict-infrastructuur als basis

Een aantal van deze onderliggende technologieën is niet direct zichtbaar en heeft de belangstelling van iedereen. Het zijn randvoorwaardelijke technologieën die vaak zo vanzelfsprekend zijn dat niemand zich er echt druk over maakt, tenzij ze niet werken. Denk aan:

U mist ze vaak pas als ze wegvallen. Maar het zijn wel relatief volwassen technologieën. Dat betekent dat u er zonder al te grote risico's in kunt investeren. Sterker nog: investeren in dit soort ict-fundament is noodzakelijk, voordat u digitaal leermateriaal effectief kunt inzetten. 

leermiddelen op devices
Leerlingen aan het werk op hun mobiele device © Rodney Kersten / Kennisnet

Experimenteer met digitaal leermateriaal

Zelfs als het ict-fundament goed geregeld is, betekent dat geen garantie voor een optimale inzet van devices en digitaal leermateriaal. Deze technologieën worden in de praktijk nog niet zo lang gebruikt , dus om het volledige rendement uit het leermateriaal te halen moet nog een aantal lessen worden geleerd. Bijvoorbeeld over hoe de technologie zinvol kan worden ingezet. Betekent dit dan dat we er helemaal niet aan moeten beginnen? Zeker niet.

Het is heel waardevol om uit te proberen wat deze technologieën kunnen betekenen in het leerproces. Daarmee krijgt de school sneller en beter zicht op de randvoorwaarden om ze in de toekomst effectief in te kunnen zetten. Het is wel verstandig om kleinschalig te experimenteren en ervaringen te delen met de rest van uw schoolteam. Op deze manier doorloopt u als team een gezamenlijk leerproces, kunt u snel bijsturen en eerder optimaal gebruik maken van nieuwe technologie.

Workshop: technologie voor digitaal leren op uw school

Elke school en elke onderwijssituatie is anders. Kennisnet heeft een workshop ontwikkeld die u en uw onderwijsteam kunnen helpen om inzicht te krijgen in de technologieën die nodig zijn voor effectieve en veilige inzet van adaptief leermateriaal binnen uw team.

Na de workshop heeft u een compleet beeld van de ict die nodig is voor onderwijs met digitaal leermateriaal en devices op uw school. Bovendien weet u wie daar verantwoordelijk voor is en hoe de technologieën met elkaar samenhangen. Dit helpt u aan de ict-verantwoordelijken uitleggen welke technologieën in samenhang nodig zijn voor de inrichting van onderwijs met devices. Het kan een begin vormen voor het besluitvormingsproces voor aankoop en inrichting van nieuwe ict-middelen.

Ook uw eigen complete verhaal schetsen?

In de brochure 'leermateriaal op devices', onderaan deze webpagina, leest u meer over de workshop die Kennisnet met experts deed over digitaal leren. Dit kunt u als referentiepunt gebruiken bij uw eigen workshop. We geven u dus een stappenplan, inclusief voorbeelden.

Meer weten over devices en het beheer ervan?

Lees de brochure over mobile device management

Meer weten over de workshop?

Lees de brochure over de technologie voor digitaal toetsen

Downloads

Deel Veilig en effectief investeren in devices

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • E-mail
  • Terug