Wat was de aanleiding om de rol van ict-coördinator te veranderen?

"Op iedere school hadden wij een ict-coördinator. Zij waren veel tijd kwijt aan technische ondersteuning, zoals een niet werkend digibord of haperend internet. Aan het verbeteren van ict-gebruik in het primaire proces kwamen ict-coördinatoren vrijwel niet toe. Dit wilden wij anders. Daarom hebben wij geen ict-coördinatoren meer, maar werken wij met ict-coaches", vertelt Ruud van de Rakt, programmamanager bij Aloysius.

Een leraar begeleidt leerlingen bij het gebruik van ict in de klas. Ict-coaches kunnen collega's helpen om onderwijsinhoud te verbinden met ict © Marcel van den Bergh/Hollandse Hoogte

Wat is nieuw aan de rol van ict-coach en hoe ondersteunt dit het onderwijs?

"Een ict-coach is bij ons een specialist op het gebied van het verbinden van ict met onderwijsinhoud. 4 bovenschoolse ict-coaches brengen nieuwe ontwikkelingen op het snijvlak van ict en onderwijs binnen in het team. En zij inspireren collega's door te ondersteunen bij het concreet toepassen van ict in de klas. Verder stimuleren zij kennisuitwisseling tussen scholen", zegt Björn Kloostra, één van de ict-coaches bij de Aloysius Stichting.

Van de Rakt: "Vanuit het bestuur zien we concrete resultaten: goede ideeën, experimenten en uitkomsten blijven niet meer beperkt tot de muren van een schoollocatie, maar er vindt volop uitwisseling plaats tussen de scholen. De ict-coach vervult hierbij duidelijk de rol van katalysator."

Hoe draagt de ict-coach bij aan beter ict-gebruik in de klas?

Kloostra: "Het organiseren van een kennismaking met nieuwe tools kan al leiden tot betere inzet van ict. Het gaat om goed voordoen; laten zien hoe tools gebruikt kunnen worden en dit vervolgens borgen. De rol van inspirator brengt met zich mee dat je voortdurend openstaat voor nieuwe ontwikkelingen.

Essentieel hierbij is altijd om de rol van de leraar in het achterhoofd te houden en zaken aan te dragen die meteen passen en werken. De introductie van diverse laagdrempelige tools, zoals Kahoot en Prowise, boden onze leraren de mogelijkheid om er direct na kennismaking mee aan de slag te gaan", zegt Kloostra.

Hoe is de technische ondersteuning geregeld?

Van de Rakt: "De vraag naar technische ondersteuning hebben we naar de markt gebracht en uitbesteed aan een beheerpartner. Op iedere school is een contactpersoon aangesteld. Ook de contactpersoon is een onderwijsgevende. Die helpt in samenwerking met de ict-coach zijn collega's. Wanneer technische ondersteuning gewenst is, neemt de contactpersoon contact op met de beheerpartner, en die komt het probleem oplossen.

Wanneer er technische problemen zijn, wil je snel geholpen worden. Daarom is het belangrijk om in een 'service level agreement' (SLA) duidelijke afspraken vast te leggen over de service die je verlangt. Denk hierbij aan afspraken over ondersteuning tijdens en buiten kantooruren, en over hoe snel iemand het probleem op school komt oplossen."

Wat is er gedaan aan begeleiding om de ict-coaches te ontwikkelen?

"Allereerst hebben we een taakprofiel beschreven. Hierin is opgenomen wat de taken zijn van de ict-coach en hoe dit ingepast wordt in de organisatie. Vervolgens zijn de nieuwe ict-coaches opgeleid door een externe partij. Dit opleidingstraject duurde 3 jaar", zegt Van de Rakt.

Tot slot: een tip voor collega-bestuurders?

Van de Rakt: "Zorg dat de ict-coach iemand is die 'met de voeten in de klei' staat; een onderwijsdeskundige of docent met een affiniteit met ict. Bied daarbij voldoende ruimte en tijd voor ontwikkeling en het leggen van contacten."

Lees ook de eerder verschenen column van Tessa van Zadelhoff. Zij vindt dat ict-coördinatoren meer zouden moeten worden ontzorgd, op het gebied van techniek.

Bastiaan Vader is projectadviseur bij Kennisnet.

Deel Van ict-coördinator naar coach: 'Onze leraren worden nu beter begeleid met ict'

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug