Als je echt iets substantieels wil veranderen dan vraagt dit een andere manier van veranderen. Dat was de kern van de boodschap die Arend Ardon, auteur van 'ontketen vernieuwing' en vennoot Holland Consulting Group, meegaf. 

Durf te dromen en te verhalen

Begin niet met grote plannen waarbij het gaat om de sense of urgency, om het creëren van draagvlak en structuren en systemen. Zet juist de inhoud centraal, creëer beweging en vertel vooral het verhaal van wat je wil bereiken. Laat mensen fikkies stoken en vier dan de successen die ontstaan. Niets is zo aantrekkelijk als je aansluiten bij een succesvol initiatief. Verandering wordt dan een virus dat zich in de hele organisatie verspreidt.

De managementconferentie 2017 bevestigde het belang van thema's zoals onderwijslogistiek, ict-bekwaamheid en informatiebeveiliging en privacy © Consortium voor Innovatie

Ook in het verhaal van Frans Goenee, Inspiratiemanager van de Efteling, ging het om de beleving. De Efteling verkoopt geen tickets, maar herinneringen. Daarbij is het van belang dat alle medewerkers weten wat de koers is die de Efteling vaart. Zo is de ambitie om in 2020 jaarlijks 5 miljoen bezoekers te ontvangen.

De verandering in de praktijk

In verschillende presentaties kwamen mooie praktijkvoorbeelden ter sprake. Sessies die indruk maakten waren die van ROC Friese Poort en sessies over blended coaches. Friese Poort trainde in 60 teams in het thema 'ict in het onderwijs', op zo'n manier dat de teams enthousiast aan de gang gingen met innovatie. Friese Poort trok voor deze aanpak drie jaar uit. Elementen in de aanpak: inspireren, trainen, toepassen en transfer. Wilfred Rubens was erbij en schreef er een mooi verhaal over: Ict in het onderwijs innoveren met 60 teams

De ict-bekwaamheid van leraren is cruciaal om ict in de praktijk te laten werken. Kennisnet werkt nu aan een agenda waarin wordt aangegeven welke elementen van belang zijn. Op meerdere instellingen zijn inmiddels coaches aan het werk. Leraren die hun collega's inspireren en ondersteunen als het gaat om het gebruik van ict. De coaches hebben verschillende namen: Blended coach (Deltion), BlendIT coach (ROC Midden Nederland) of mediacoach. Doordat het om collega's gaat is de drempel laag en kan veel worden bereikt. JanJaap Vroom, een van de deelnemers, schreef een blog over deze sessie: Blended coaches en de professionele leergemeenschap - werkt dat? 

Onderwijs en logistiek

Het mbo staat niet alleen in de wil om te veranderen. In verschillende sessies werd naar buiten gekeken. Zo ging professor Iris Vis van universiteit Groningen in op de vraag of onderwijslogistiek kan worden geïnspireerd door de logistieke processen van webwinkels. Zij onderzoekt deze vraag op dit moment in het voortgezet onderwijs. In haar keynote ging ze ook in op de LEAN-systematiek. Wilfred Rubens schreef hierover het uitgebreide verslag logistieke innovaties en onderwijs.

In een worldcafe gefaciliteerd door saMBO-ICT en Kennisnet stond het thema onderwijslogistiek vervolgens ook centraal. Om onderwijs zo in te richten dat de student echt centraal komt te staan is aandacht voor de logistieke processen noodzakelijk, waarbij verspilling moet worden voorkomen (je kunt geen lessen verzorgen voor een enkele student) en er dus slim moet worden omgegaan met de capaciteit van leraren en ruimten. saMBO-ICT werkt overigens op dit moment, samen met onder andere Kennisnet en SURF, aan de opzet van een programma Onderwijslogistiek.

Van dromen naar daden

De managementconferentie bevestigde het belang van thema's zoals onderwijslogistiek, ict-bekwaamheid en informatiebeveiliging en privacy. saMBO-ICT en Kennisnet blijven enkele van de pareltjes, zoals het verhaal van Friese Poort, dan ook onder de aandacht brengen.

CVI managementconferentie 2017 Droom & Daad met elkaar verbinden

Tijdens de CvI managementconferentie 2017 was de uitdaging om Droom & Daad met elkaar te verbinden. Naast 'gewone' keynotes en workshops waren er ook allerlei andere bijeenkomsten waarin dit vraagstuk centraal stond zoals de MBO-talks en A3 presentaties. saMBO-ICT en Kennisnet waren dit jaar als partners aan het evenement verbonden en verzorgden diverse workshops over thema's als Onderwijslogistiek, Informatiebeveiliging en Privacy, ict-bekwaamheid en technologische trends.

Meer weten?

 

 

Deel Van droom naar daad... De managementconferentie 2017

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug