Onderwijsketens wisselen steeds meer informatie van en over leerlingen digitaal uit. Ook bij de overstap van het voortgezet onderwijs naar het middelbaar beroepsonderwijs groeit de behoefte om leerlinggegevens van de middelbare school digitaal uit te wisselen. Als je bestaande gegevens geautomatiseerd overneemt, voorkom  je nodeloos overtypen van data. Dat bespaart tijd en typfouten in het intakeproces. 

Uitwisseling leerlinggegevens tussen vo en mbo kan soepeler
Het uitwisselen van leerlinggegevens nadat een leerling geslaagd is en van het vo naar het mbo gaat kan soepeler © Bart Maat / Hollandse Hoogte

Juridische en beveiligingsnormen

Dat kan niet zonder geldende juridische en beveiligingsnormen. Daarom hebben samenwerkende sectorraden en hun uitvoeringsorganisaties (zoals Kennisnet) verschillende programma's ontwikkeld.

1. Een standaard gegevensset. Deze set is handig voor de overdracht van gegevens bij de aanmelding.

2. De Edukoppeling transactiestandaard. Deze standaard beschrijft hoe de gestructureerde elektronische informatie-uitwisseling in het onderwijs is ingericht.

3. Een checklist voor de juridische eisen en beveiligingseisen voor een digitale overstap. Met deze checklist kunnen onderwijsinstellingen nagaan of de digitale uitwisseling van leerlinggegevens tussen een vo-school en mbo-instelling voldoet aan de technische en juridische eisen rond privacy en beveiliging.

Deel Uitwisseling leerlinggegevens tussen vo en mbo kan soepeler

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug