Maak je gebruik van software of een app waarbij persoonsgegevens worden opgeslagen op een Britse server? Of heeft een Brits bedrijf toegang tot de persoonsgegevens van jouw school? Dan is het goed je voor te bereiden op een mogelijke Brexit en na te denken over de gevolgen.

Zoals het er nu naar uitziet behoort het Verenigd Koninkrijk (VK) vanaf 29 maart niet meer tot de Europese Unie (EU). Dit betekent dat de AVG niet meer automatisch van toepassing is. Scholen die leerlinggegevens en gegevens van medewerkers uitwisselen met softwareleveranciers, gevestigd in het VK, zullen nieuwe afspraken moeten maken met deze leveranciers.

Brexit deal

Op dit moment zijn er 2 mogelijkheden voor de Brexit: er wordt een deal gesloten, of er komt een ‘no deal’. Maar hoe zit het ook al weer?

In 2018 is onderhandeld over een vertrek van het VK uit de EU. Deze onderhandelingen leverde een concept-regeling (PDF) op. Hierin is een overgangsperiode opgenomen en er is afgesproken dat het VK tot en met 31 december 2020 nog onder de AVG valt. Tot die tijd wordt er gekeken of de (nieuwe) Brits privacywetgeving een soortgelijk beschermingsniveau als de AVG biedt; de ‘adequaatheidsbeslissing.’ De Europese Commissie beslist hierover. Is dit het geval, dan hoef je als school bij een Brexit-deal niets te regelen.

Scholen die leerlinggegevens en gegevens van medewerkers uitwisselen met softwareleveranciers, gevestigd in het VK, zullen nieuwe afspraken moeten maken met deze leveranciers © Dirk-Jan Visser / Kennisnet

No deal Brexit

Bij een no deal is de AVG vanaf 29 maart niet langer van toepassing in het VK. In dat geval is interessant of de Europese Commissie de eerder genoemde adequaatheidsbeslissing neemt over het VK; is er een passend beschermingsniveau? Op 29 maart zal die beslissing nog niet zijn genomen.

In dat geval is het erg belangrijk dat je afspraken maakt met jouw leverancier in het VK over het uitwisselen van persoonsgegevens na 29 maart. Hiervoor gebruik je de voorgeschreven contractbepalingen.  Een alternatief is ouders en leerlingen vanaf 16 jaar toestemming vragen voor het blijven uitwisselen van persoonsgegevens met het VK.

Geen gegevensuitwisseling, geen probleem

In onderstaande gevallen hoef je als school niets te regelen:

Blijf op de hoogte

Zorg dat je op de hoogte blijft van de Brexit en mogelijke gevolgen voor jouw school. Advies is om onderstaande bronnen regelmatig te bekijken:

Deel Uitwisselen persoonsgegevens na Brexit: dit moet je weten

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug