Het TPACK-model helpt leraren bij het maken van keuzes over hoe ict ingezet kan worden om het leren te ondersteunen. TPACK helpt leraren ook om kritisch na te denken over hun eigen kennis om ict zinvol in te kunnen zetten binnen bepaalde vakken met behulp van een bepaalde didactiek.

Vakinhoud, didactiek en ict

Volgens het TPACK-model moet je bij het ontwikkelen van een onderwijsactiviteit nadenken over wat je wil overbrengen (vakinhoud), op welke manier (didactiek) en met welke hulpmiddelen (ict). Hierbij houd je uiteraard ook rekening met de omgevingsfactoren, zoals doelgroep en infrastructuur.

TPACK en flipping the classroom

Flipping the classroom is een schoolvoorbeeld waarbij TPACK als uitgangspunt genomen kan worden om de veranderende rol van de leraar te beschrijven. Steeds meer docenten experimenteren met flipping the classroom: de klassikale uitleg van de docent wordt huiswerk in de vorm van instructie per video en de opdrachten die leerlingen vroeger als huiswerk meekregen, maken ze nu  in de klas.

TPACK helpt bij integratrie ict in de les
Het TPACK-spel helpt bij het goed combineren van ict-kennis, didactische kennis en vakinhoudelijke kennis © LearnOn

TPACK-spellenpakket

Het TPACK-spel helpt je bij het goed combineren van ict-kennis, didactisch kennis en vakinhoudelijke kennis. Het TPACK-spel is online te spelen. Aan de hand van zelf gekozen vakinhoud bedenk je nieuwe onderwijsactiviteiten. Je combineert de inhoud op een creatieve manier met verschillende didactische vormen en ict-hulpmiddelen.

Spelregels TPACK-spel

1. Verdeel de kaartjes van het TPACK-spel in drie stapels:

2. Je trekt uit alle drie de stapels een willekeurige kaart.

3. Met deze combinatie ga jij en je teamgenoten aan de slag om een concrete onderwijsactiviteit te ontwerpen. Vervolgens ga je met je kennis op de drie gebieden op zoek naar de meest geschikte combinatie.

Twee voorbeelden TPACK-spel

Hieronder worden twee voorbeelden van het TPACK-spel uitgelegd.

1.     Je leerlingen moeten het protocol 'handen wassen in een zorgomgeving' leren (vakinhoud). Je leerlingen voeren het protocol in de praktijk uit en leggen de handelingen vast op video. In groepsvorm vergelijken zij het protocol met hun eigen opnamen en geven elkaar feedback (geïntegreerde kennis van didactiek en ict).

2.     Je wilt het thema 'democratie' aan je leerlingen uitleggen (vakinhoud). Je creëert samen met je leerlingen op een digitaal schoolbord een elektronische mindmap om vervolgens discussie op gang te brengen over democratie (geïntegreerde kennis van didactiek en ict).

Deel TPACK helpt bij integratie ict in de les

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug