Dit najaar verschijnt het handboek digitale geletterdheid. Elke twee weken publiceren we een artikel waarin we alvast een tipje van de sluier oplichten. Ellen Rusman vertelt meer over het toetsen van (digitale) vaardigheden. 

Sinds september 2015 is Rusman met een team bezig met de ontwikkeling van- en onderzoek naar Viewbrics. Dit zijn rubrieken met videovoorbeelden, die leerlingen en leraren helpen bij het geven en krijgen van feedback. De combinatie van feedback en videobeelden moet leerlingen in de vo-onderbouw helpen om belangrijke vaardigheden zoals presenteren, samenwerken en informatievaardigheid te ontwikkelen en toetsen. Het vo gebruikt steeds vaker beoordelingsrubrieken (of rubrics) om feedback te geven en te bepalen in welke mate leerlingen een bepaalde vaardigheid beheersen.

In de klas wordt een video getoond waarop een leerling te zien is die zijn presentatie heeft gefilmd, dit wordt gebruik voor feedback.
Leerlingen leren met behulp van videovoorbeelden © Dirk-Jan Visser/Kennisnet

Betere beeldvorming vaardigheden

"In ons onderzoek ontwikkelen docenten, onderzoekers en leerlingen samen beoordelingsrubrieken voor vaardigheden met daarbij videovoorbeelden. Vervolgens testen we het effect ervan in de onderwijspraktijk. De verwachting is dat deze manier van beoordelen, in vergelijking met alleen rubrieken zonder beeld, leidt tot een betere beeldvorming van de vaardigheid en betere feedback tijdens het oefenen. Daardoor verwachten we uiteindelijk dat leerlingen de vaardigheden beter beheersen," vertelt Rusman.

360-graden feedback

Het Viewbrics-projectteam ontwikkelt, in samenwerking met scholen en koepelorganisaties, ook een digitaal 360‐graden feedback‐ en beoordelingsinstrument. Scholen kunnen dit inzetten om leerlingen te laten oefenen met de vaardigheid. Dit doen ze onder andere door de videovoorbeelden en de rubrieken te bekijken. Met dit instrument beoordeelt de leerling zichzelf op de beheersing van een vaardigheid en krijgt feedback van een medeleerling en de leraar.

Er lopen op dit moment gebruikerstests met het 360-graden feedbackinstrument op 2 vo-scholen. De eerste reacties op de functionaliteit en de gebruiksvriendelijkheid van het instrument zijn overwegend positief.

Theo Janssen, docent aan het Sint Janscollege: "Dit onderzoek kan echt iets betekenen voor docenten die dicht bij de persoonlijke ontwikkeling van hun leerlingen willen staan. Feedback geven leidt tot interactie. Als deze interactie betrekking heeft op persoonlijke vaardigheden, dan raak je al snel de ziel van de leerling. Je helpt hem of haar met een advies in plaats van een punt. Voor leerlingen is een punt vaak een afsluiter van een proces, terwijl het advies naar de toekomst kijkt."

Het project moet, naast wetenschappelijke kennis, (her)bruikbare en geldige beoordelingsrubrieken met videovoorbeelden opleveren. Het project wordt gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en duurt 3 jaar. In september 2018 zijn de onderzoeksresultaten beschikbaar.

Deel Toetsen van (digitale) vaardigheden van leerlingen met video

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug