Hoe handig zijn kinderen met digitale media?

Natuurlijk zijn ze handig. Ze communiceren dat het een lieve lust is, uiten hun creativiteit via bijvoorbeeld Instagram en denken in de regel na over hun privacy op internet. Het is voor kinderen en jongeren nu gewoon om met digitale media om te gaan. Privé en op school. Maar is er meer bereikt dan alleen dat?

Hoe vaardig en bewust zijn leerlingen nu echt? De Vier in balans-monitor van Kennisnet maakt gewag van het ICILS-onderzoek, uitgevoerd door de Universiteit van Twente. Het is het eerste serieuze onderzoek naar de mate waarin leerlingen media naar hun hand kunnen zetten.

Til mediawijs onderwijs naar een 'next level'
Over het algemeen doen Nederlandse kinderen het best aardig online, maar slechts een klein deel is op hoog niveau digitaal geletterd © Jos Lammers / Hollandse Hoogte

Informatievaardigheden onder de maat

Wat valt op? Nederlandse kinderen scoren over het algemeen best aardig, maar slechts een derde is op gemiddeld of hoog niveau digitaal geletterd. Vooral informatievaardigheden zijn onder de maat. Het vinden en toetsen van betrouwbare informatie op internet kost moeite. Nederlandse docenten besteden minder aandacht aan digitale geletterdheid dan andere docenten. Er zijn grote niveauverschillen tussen leerlingen per onderwijstype. De thuissituatie bepaalt hoe digitaal geletterd een leerling is - school niet of nauwelijks.

Groeiende niveauverschillen

Dat een vwo'er meer kan dan een vmbo'er, wekt geen verbazing. Maar doordat onderwijs niet of nauwelijks bijdraagt aan de digitale vaardigheden van leerlingen, hangt het niveau te veel af van wat je thuis opsteekt. Kinderen van hoogopgeleide ouders krijgen nu eenmaal meer mee. Zo groeit de kans op grotere digitale ongelijkheid.

En nu is er een vervolgstudie naar aanleiding van het ICILS-onderzoek, die het opnieuw laat zien: wat scholen doen, zet weinig zoden aan de dijk. Je zou kunnen zeggen: af en toe een lesje mediawijsheid houdt leerlingen media-dom.

Dat bedoel ik provocatief natuurlijk. Er zijn prachtige projecten, zoals MediaMasters. In de Week van de Mediawijsheid ondernemen de duizend partners van Mediawijzer.net bovendien tal van mediawijze activiteiten, die in de smaak vallen bij kinderen en ouders. Vooral bij hoogopgeleide ouders, is mijn inschatting.

Mediawijsheid naar een next level

Het is allemaal niet goed genoeg, zo blijkt nu. Tijd daarom voor een nieuwe discussie. Hoe kunnen scholen meer dan nu een rol spelen in het digitaal geletterd maken van leerlingen? Wat is dan het minimale niveau van digitale geletterdheid dat leerlingen moeten bereiken?

Kennisnet gaat op zoek naar antwoorden, in overleg met scholen, de sectorraden, SLO en Mediawijzer.net.

Deel Til mediawijs onderwijs naar een 'next level'

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug