'MBO Alert!' biedt IBP-managers en -functionarissen van mbo-instellingen een instrument om het bewustzijn van medewerkers met betrekking tot IBP te vergroten.

De game is een kennisquiz waarin spelers 15 vragen krijgen voorgelegd over alledaagse situaties waar zij als docent of als medewerker mee te maken kunnen krijgen. Bijvoorbeeld: wat zijn de risico's als je een computer in de klas onvergrendeld achterlaat? Wat doe je als een onbekend persoon vraagt of hij de school binnen mag? Mag je de applicatie Dropbox gebruiken om vertrouwelijke bestanden uit te wisselen met collega's? Door het spelen van de game ontdekken medewerkers hoe zij op de juiste manier kunnen omgaan met zulke situaties.

Een screenshot van de game 'MBO Alert!'; een instrument voor mbo-instellingen om het bewustzijn over informatiebeveiliging en privacy van medewerkers te vergroten © Kennisnet

Aandacht voor IBP in het mbo is belangrijk, want studenten en medewerkers moeten erop kunnen vertrouwen dat je instelling op een verantwoorde manier omgaat met de steeds grotere hoeveelheid persoonsgegevens, die wordt beheerd. Ook maatschappelijke ontwikkelingen vereisen aandacht van mbo-scholen voor IBP. Er is bijna geen nieuwsuitzending meer waarin niets voorbij komt over cybercrime, datalekken, privacy, hacking, Wikileaks of DSoS-aanvallen.

De menselijke factor is cruciaal

Er wordt in het mbo al hard gewerkt aan IBP. Beleid maken is daarbij één aspect. Het Framework IBP helpt scholen daarmee op weg. En er is in de sector ook al veel gedaan om de techniek op orde te brengen. Maar de menselijke factor is cruciaal. Je kunt als mbo-instelling nog zulke goede maatregelen nemen, IBP-beleid ontwikkelen en vernuftige technische maatregelen invoeren; als medewerkers daar niet goed mee omgaan, dan helpt het allemaal weinig.

Risicovol gedrag voorkom je niet met beleid of techniek

De informatiebeveiliging en privacy op je instelling lopen namelijk nog steeds een risico wanneer je medewerkers hun laptop 'open' achterlaten terwijl zij koffie halen, inloggegevens van schoolsystemen op briefjes laten rondslingeren of slordig omspringen met usb-sticks vol studentgegevens. Risicovol gedrag voorkom je niet met beleid of techniek, en het kan grote problemen veroorzaken op je school.

Bewustzijn medewerkers belangrijke pijler

Het vergroten van het bewustzijn van medewerkers is daarom een belangrijke pijler onder de informatiebeveiliging en de privacy van jouw instelling. 'MBO Alert!' helpt je school om dit bewustzijn te vergroten. De game biedt ook inzicht in hoe het gesteld is met het bewustzijn van medewerkers en toont aan welke onderwerpen je meer aandacht zou kunnen besteden.

'MBO Alert!' is opgezet door en in eigendom van de gebruikersgroep 'IBP in het mbo'; een samenwerking van saMBO-ICT, Kennisnet en SURF. Tijdens de Maand van de Informatiebeveiliging en Privacy, die in oktober 2016 is gehouden, zijn scholen opgeroepen om aandacht te besteden aan IBP.

Wil jij het bewustzijn over IBP op jouw mbo-instelling vergroten met 'MBO Alert!'? Je kunt je nog aanmelden bij saMBO-ICT of Kennisnet. En doe ook de online cursus over informatiebeveiliging en privacy. Die helpt je school in 3 stappen bij het leggen van een goede basis voor IBP.

Deel Test het privacybewustzijn van je medewerkers met deze game voor het mbo

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug