Mbo-scholen streven naar een doelmatig opleidingsaanbod en een zorgvuldig aannamebeleid. Want hoe langer een student ingeschreven is, hoe minder bekostiging. Als een student zonder diploma de opleiding verlaat, heeft dat financiële gevolgen. Ook hebben mbo-scholen te maken met intensivering van het onderwijs. Het versterken van de interne sturing is dus belangrijk voor veel mbo-scholen.

Sleutelpositie

Teams hebben een sleutelpositie bij het realiseren van goed onderwijs. Voor het operationeel sturen, verantwoorden en verbeteren van het onderwijs hebben zij informatie nodig. Welke informatie hebben zij nodig om de (operationele) verantwoordelijkheid voor het onderwijs waar te maken? Wat kan dat teamperspectief bijdragen aan sturen in mbo-scholen? Vanuit het perspectief van het team V&V BOL van ROC De Leijgraaf is in deze publicatie gekeken hoe effectief gebruik kan worden gemaakt van informatie voor een verbetertraject.

Deze brochure helpt de dialoog over sturen op gang te brengen. Van het team, de teamleider, directie, bestuur tot administratie en ict.

Downloads

Deel Sturen in het mbo: het teamperspectief

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug