Stichting Flore biedt onderwijs aan 7.600 leerlingen en heeft ruim 700 medewerkers, verdeeld over dertig basisscholen. Floreveld, het nieuwe intranet van de stichting, biedt nieuws, beleidsdocumenten en formulieren. Ook fungeert het als een digitale leer- en werkomgeving, waar medewerkers kunnen samenwerken aan kennisontwikkeling en onderwijsvernieuwing. Aan de basis ligt Office365, dat volledig draait in de cloud.

Een lerarenvergadering op basisschool De Uitleg in Dalfsen.
Teamvergaderingen op school zijn onmisbaar maar ook een goed intranet draagt bij aan een goede samenwerking. © Joost Hoving/Hollandse Hoogte

In een presentatie - georganiseerd omdat veel scholen worstelen met digitalisering - zette het ict-team van Flore uiteen hoe zij hun intranet succesvol tot stand hebben gebracht. Dit zijn hun vijf belangrijkste aanbevelingen.

1. Gebruik een model als hulpmiddel

Met een model als hulpmiddel kun je een digitaliseringsproces overzichtelijk inrichten. Stichting Flore gebruikte bij de ontwikkeling van hun intranet en Office365-omgeving het 9-vlaksmodel van Rik Maes. Daarin draait het om drie pijlers: communicatie, ict en onderwijs. Een uitgebreide beschrijving van dit model vind je in de InDruk (editie zomer 2014).

Als het model goed wordt uitgevoerd, zijn al deze pijlers op elkaar afgestemd, waardoor er goed wordt samengewerkt. Binnen stichting Flore gingen docenten, schoolleiders, IT-ers en communicatiemedewerkers hierdoor met elkaar in gesprek om samen een digitale omgeving te ontwikkelen waar iedereen gebruik van wil maken.

2. Start altijd met een gedeelde visie

Docenten, schoolleiders en bestuursleden van stichting Flore hebben in de eerste fase van het 9-vlaksmodel (richten) gezamenlijk een visie ontwikkeld op waar de focus van het proces moest liggen en wat de reikwijdte van de digitalisering moest zijn.

Om draagvlak te creëren voor digitalisering zijn in deze fase visies en wensen opgehaald bij schoolleiders en docenten. Uit suggesties en ideeën van schoolleiders en docenten bleek dat zij meer met kennisdeling en samenwerking wilden doen. Zij hoopten dat een nieuwe digitale omgeving dit zou kunnen bevorderen.

3. Betrek medewerkers gedurende het hele proces

Gedurende het digitaliseringsproces is de interne communicatie aangescherpt op basis van de opgehaalde input. Zo zijn docenten en schoolleiders op vaste momenten geïnformeerd over de vooruitgang. Ook konden zij zich abonneren op informatie over thema's waarover zij meer wilden weten.

Ook de wens om meer met kennisdeling te doen is op waarde geschat, door maandelijkse koffiecolleges en innovatiemeetings te organiseren. Op het intranet kunnen medewerkers van stichting Flore ideeën voor deze meetings 'pitchen' en stemmen op goede ideeën. Het resultaat is een geavanceerde digitale leeromgeving waarin enthousiast informatie wordt gedeeld.

4. Neem onrust serieus

"Er was enige onrust onder medewerkers over wat je van elkaar zou kunnen zien op het intranet. Daarom hebben we besloten om het intranet zo te bouwen dat mensen zelf beslissen met wie ze hun informatie willen delen", zei Wendy Krudde (informatiemanager bedrijfsprocessen bij Flore) tijdens de bijeenkomst.

De ongerustheid van mensen over delen is dus serieus genomen, waardoor het intranet nu ook door hen wordt gebruikt. De IT-ers van stichting Flore hebben veel tijd gestoken in een handig gebruikersbeheer, waardoor gebruikers informatie kunnen delen op bestuursniveau, schoolniveau en persoonlijk niveau.

5. Ga verantwoord en bewust te werk

Bij het digitaliseringsproces van Flore gebeurden er veel onvoorziene dingen. Zo is Microsoft aan het door ontwikkelen, waardoor er meer en andere mogelijkheden ontstonden. Om het proces overzichtelijk en verantwoord te houden, is er bewust voor gekozen om behoedzaam te werk gaan. Docenten waren zo enthousiast over het intranet en Office365 dat er veel animo was voor een pilot met het Floreplein; een digitale omgeving waarin leraren en leerlingen samenwerken.

Ondanks het enthousiasme is er gekozen om te starten met een beperkte groep, zodat er lessen kunnen worden geleerd waar andere scholen van de stichting hun voordeel mee kunnen doen. Nu doen er zeven leraren en tachtig leerlingen mee aan de pilot.

De PO-Raad en Kennisnet zijn in het kader van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT geïnteresseerd in ervaringen en dilemma's van andere schoolbesturen. Po-besturen en -schoolleiders kunnen terecht bij de Helpdesk+ van de PO-Raad en Kennisnet.

Downloads

Deel Stichting Flore noemt samenwerking sleutel tot succesvol digitaliseringsproces

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug