Een leerling van groep 6 van SBO De Parasol maakt rekenoefeningen op zijn tablet. Op het scherm ziet hij 6 briefjes van 5 euro verschijnen. Hij typt een oplossing van de bijbehorende som in en krijgt een streepje te zien voor het verkeerde antwoord. Nog eens proberen: hij neemt de tijd en vult het goede antwoord in. Hij krijgt een krul in beeld en kijkt trots op naar Sylvia Stam - de directeur.

Niveau aanpassen

Sinds de komst van de tablets merkt Stam dat de leerlingen een stuk gemotiveerder zijn: "Natuurlijk omdat het heel leuk is, maar ook omdat we via de tablets de lesstof kunnen aanpassen aan het niveau per kind." Heeft een leerling moeite met optellen en aftrekken, dan hoeft deze niet dezelfde opdracht te blijven doen. Dat voorkomt frustraties. De docent kan dankzij de tablet eerst een aantal gemakkelijke opdrachten geven waarmee de leerling kan oefenen. Hij of zij krijgt de stof dus op maat krijgt aangeboden.

Op veel reguliere basisscholen is de tablet al ingeburgerd, maar in het speciaal onderwijs wordt er nog weinig gebruik van gemaakt. SBO de Parasol in Maassluis organiseerde de afgelopen maanden een pilot met tablets vanaf groep 4 en merkte dat de leerlingen gemotiveerder raakten.
Een leerling is bezig met een rekenopdracht op een tablet © Etienne Oldeman

Motivatie

Op De Parasol zitten kinderen met leerproblemen die veroorzaakt worden door bijvoorbeeld dyslexie of dyscalculie en leerlingen die in het reguliere basisonderwijs niet mee kunnen komen vanwege gedragsproblematiek als ADHD. Volgens Stam is het motiveren van deze groep een extra uitdaging. "Door hun leerproblemen is het zelfvertrouwen van deze leerlingen vaak laag en geven ze sneller op. Een vel vol met sommen kan voor hen al heel overweldigend zijn. Nu krijgen ze op de tablets maar één opdracht tegelijk te zien, dat geeft rust."

Nakijkwerk

De docent kan op het digibord in de klas de voortgang van de leerlingen volgen. "Als de meerderheid moeite heeft met een bepaalde som, dan kan ik die nog eens klassikaal uitleggen. En als een individuele leerling niet vooruit komt, dan zie ik dat meteen," zegt lerares Ashley Verkerk van groep 6. In haar groep krijgen leerlingen persoonlijk aangepaste exemplaren, zodat het er een kleurige mix is van alle vormen en maten tablets.

Kinderen met dyslexie hebben bijvoorbeeld grotere tablets. Het scheelt Verkerk een hoop tijd dat het programma dat op de tablets wordt gebruikt de opdrachten direct nakijkt. "Eerder zag ik soms pas na schooltijd in het schrift dat het niet goed was gegaan."

Voorleesfunctie

Een bijkomend voordeel van het werken met tablets is dat er een voorleesfunctie in zit die het begrijpend lezen kan ondersteunen. Ook kunnen leerlingen de betekenis van woorden opzoeken. "Bij spellen hebben we in deze korte tijd zelfs al een vooruitgang gezien," zegt Stam.

Snappet

Op de tablets wordt niet gebruikgemaakt van losse apps, maar van Snappet, een programma met lesmethodes voor onder meer spelling, woordenschat, begrijpend lezen en rekenen. Stam had er al goede ervaringen mee toen ze werkzaam was in het reguliere onderwijs: "Het is een beschermde omgeving, de docenten worden getraind en bijgestaan en we hoeven niet iedere app zelf te testen," zegt Stam. Iets dat anders een dagtaak zou zijn voor een ict-medewerker.

Toekomst

De tablets brengen ook nieuwe uitdagingen mee: een boek sla je zo open maar bluetooth-toetsenborden die verbinding moeten maken en tablets die wifi zoeken vergen geduld. "Het kan ook verslavend zijn," giechelt een leerlinge bij wie de tablet even is vastgelopen, "en schrijven met een pen vind ik ook best leuk," zegt een ander. De tablets worden dan ook niet voor alle lesstof gebruikt. Maar het leren omgaan met nieuwe technieken zal de leerlingen volgens Stam goed op de toekomst voorbereiden. Ze is positief en gaat volgend schooljaar verder met de pilot.

Marianne Eggink is freelance journalist.

Deel Speciaal onderwijs op maat dankzij tablets

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug