In het programma SION - dat liep van 2011 tot en met 2015 - werkten onderwijssectoren en overheid samen aan oplossingen die de digitale informatiehuishouding in de onderwijsketen versterken. SION zorgde er bijvoorbeeld voor dat er doorstroomgegevens voor onderwijssectoren beschikbaar zijn en dat er afspraken zijn gemaakt over privacy en beveiliging van gegevens.

Het rapport 'De juiste informatie als fundament voor goed onderwijs' is uitgebracht ter afsluiting van SION en doet verslag van de opbrengsten.

Onderwijssectoren en overheid weten elkaar te vinden

"De belangrijkste opbrengst van SION is dat de verschillende vertegenwoordigers van onderwijssectoren en de overheid elkaar nu beter weten te vinden", zegt voormalig programmamanager Tonny Plas, die bij Kennisnet betrokken was bij SION.

"Men snapt wat er speelt in andere sectoren en wat dáár de vraagstukken zijn. Iedereen beseft nu dat veel vraagstukken - bijvoorbeeld rond informatiebeveiliging - breder zijn dan de eigen sector. SION heeft de blik verruimd."

Meer samenwerking tussen sectoren

"Een belangrijke opbrengst van SION is dat de samenwerking tussen sectoren en met de private partijen is verbeterd", vult Anna Serraris van de VO-raad aan. "We hebben een aantal dingen goed met elkaar geregeld, en in dat proces zijn we ook veel dichter bij elkaar gekomen."

"Het belangrijkste resultaat van SION is dat er nu een overlegstructuur is tussen alle partijen in en rond het onderwijs", concludeert Maurits Huigsloot, beleidsadviseur van de PO-Raad. "Er is veel meer zicht op raakvlakken en overeenkomsten, op aspecten die voor alle sectoren van belang zijn. Dat is een fundament waarop verder gebouwd kan worden."

Deze resultaten zijn door SION bereikt

Download het rapport over de opbrengsten van SION

SION was het samenwerkingsverband van de 6 sectorraden: de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, AOC Raad, de Vereniging Hogescholen en VSNU en hun uitvoerders: Kennisnet, Schoolinfo, saMBO-ICT en SURF. Als belangrijke stakeholders schoven ook het ministerie van OCW en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) aan. Kennisnet was penvoerder van het programma SION.

Downloads

Deel 'SION verbetert informatie-uitwisseling tussen onderwijs en overheid'

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug