Hoe kom je tot een goed leerlingvolgsysteem waarmee je leerlingen op maat kunt begeleiden? Dit vraagstuk legden een aantal so-schoolbesturen neer bij de PO-Raad. 

Leerlingen op de Koningin Emmaschool voor speciaal onderwijs in Amersfoort © Bram Petraeus/Hollandse Hoogte

De betrokken besturen willen hun leerlingvolgsysteem vervangen. Systemen op de markt sluiten echter onvoldoende aan bij de behoefte van het speciaal onderwijs. De besturen besloten daarom samen gemeenschappelijke wensen te formuleren. Zij dienden daartoe een zogeheten versnellingsvraag in bij de PO-Raad en krijgen op dit moment van de PO-Raad en Kennisnet begeleiding om hun ambitie te realiseren.

Waarom is het gebrek aan goede leerlingvolgsystemen een probleem?

"We willen een integraal beeld van de leerling uit het systeem kunnen halen. Als een leerling bijvoorbeeld voor rekenen de gewenste doelen haalt en meer aan zou kunnen, maar sociaal-emotioneel niet de gewenste ontwikkeling doormaakt, dan moet de leraar dat meteen kunnen zien. En hij moet het handelingsplan daar op kunnen aanpassen", zegt Loeffen (lid college van bestuur De Onderwijsspecialisten).

"Met rekenen kun je dan even pas op de plaats maken, terwijl je intensiveert op sociaal-emotionele vaardigheden. Zo kun je echt onderwijs op maat geven. De huidige leerlingvolsystemen zijn echter onvoldoende in staat om het cyclische proces van het leren integraal in beeld te brengen."

Hoe zijn jullie te werk gegaan om dit probleem op te lossen?

"Eerst hebben we een brede marktoriëntatie gehouden op basis van een eerste versie van een programma van eisen. Daaruit bleek dat de markt nog niet ver genoeg is om te kunnen voldoen aan onze eisen. We besloten om te onderzoeken hoe we onze wensen mogelijk wél kunnen realiseren.

"We hebben de strategische visie uitgewerkt. En met inhoudsdeskundigen uit onze instellingen hebben we een aantal user cases opgesteld om helder te krijgen wat nodig is om een integraal beeld te krijgen van het kind. Al die stappen hebben we beschreven en in verschillende documenten gepubliceerd."

Wat heeft dat opgeleverd?

"We hebben nu inzicht in hoe we meer grip kunnen krijgen op de ontwikkelagenda van de markt. Tegelijkertijd hebben we geleerd dat we in het speciaal onderwijs als kleine sector nog eenduidiger onze vraag moeten stellen aan die markt.

Daarom hebben we in overleg met onze landelijke branchevereniging (het Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs, LECSO) besloten om leerlijnen te standaardiseren. Ieder schoolbestuur of school werkte tot dusver op zijn eigen manier. We maken het voor de markt een stuk eenvoudiger als we in de hele sector dezelfde systematiek gebruiken.

"We weten nu ook dat het van belang is om te zoeken naar de synergie met het regulier onderwijs. Als je even verder kijkt, zie je dat de vraag van het so overlapt met de eisen die in het regulier onderwijs ook steeds meer gesteld worden aan leerlingvolgsystemen, om onderwijs op maat te realiseren. De leerling op maat begeleiden, dat willen we allemaal."

Wat is de volgende stap?

"Samen met LECSO, Kennisnet en de PO-Raad komen we tot een landelijk format voor de leerlijnen, leerroutes en leerdoelen. En we ontwikkelen een aanbestedingswaardig document met een gedeelde strategie. Daarmee kunnen we de markt op, zodat we het leerlingvolgsysteem krijgen dat we nodig hebben om onze ambities waar te maken."

Wat kunnen andere scholen hiervan leren?

"Het vergt samenwerking en vraagbundeling om invloed te krijgen op de ontwikkelagenda in de markt. Zeker in een kleine sector als het speciaal onderwijs is die samenwerking essentieel. Dat geldt ook voor samenwerking met het het regulier onderwijs. We zijn speciaal, maar niet bijzonder. Alleen samen kun je vraagbundeling realiseren en daarmee invloed krijgen op het aanbod dat je wenst."

Kijk op de website van de PO-Raad voor meer informatie over de versnellingsvraag die deze (v)so-scholen indienden. Ook lees je daar meer over over de inzichten die deze scholen hebben verworven.

Deel 'Scholen speciaal onderwijs moeten samenwerken voor goed leerlingvolgsysteem'

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug