Sinds 2006 brengt Kennisnet de Vier in balans-monitor uit. Het doel van de monitor is inzicht te krijgen in de actuele stand van zaken over het gebruik van ict in het onderwijs. Beleidsadviseur Philip Post vat samen: "Wat gebeurt er nu met ict, wat is er beschikbaar en wat zijn de toekomstplannen? We zien dat veel verschillende partijen de resultaten van de monitor raadplegen. Leraren vergelijken hun eigen gebruik met de toepassingen die andere leraren inzetten.

Dit jaar kunnen ook leraren en ouders van po, vo en mbo de vragenlijst voor de Vier in balans-monitor invullen © Rodney Kersten

Schoolbestuurders kijken graag in de Vier in balans-monitor naar factoren die effectief zijn voor verbetering van onderwijskwaliteit. Verder benutten beleidsmakers en onderzoekers de monitor vaak voor inzicht in de actuele stand van zaken. Kennisnet kan het onderwijs op basis van de resultaten nog gerichter ondersteunen."

Ouders doen mee

Ouders vullen dit jaar de vragenlijst voor het eerst in. Ict geeft kinderen thuis steeds meer toegang tot leren. In de vragenlijst voor ouders gaat het dan ook niet om hun mening over ict op school, maar over de situatie thuis. Post: "Denk aan vragen over het gebruik van ict thuis. Werken kinderen met online oefenprogramma's? Gebruiken ze sociale media en zijn ouders hier op een of andere manier bij betrokken? Kijken ouders in het volgsysteem van school? Welke devices zetten kinderen in?"

Iedereen die de enquête invult, maakt kans op vrijkaarten voor de Onderzoeksconferentie van Kennisnet en NRO op 28 juni in Amersfoort. Door in te steken op een bredere doelgroep, geeft het onderzoek goed zicht op de rol en het effect van ict in het onderwijs.

Effectieve ict-inzet

Kennisnet kan uit het gebruik van ict - thuis en op school - goed afleiden hoe vaardig kinderen en leraren zijn. "In 2015 hebben we vastgesteld dat scholen meer ict inzetten en dat ze zoeken naar effectieve inzet", zegt Post. "Iedereen weet nu wel dat ict werkt, maar we kunnen het onderwijs zoveel meer verbeteren door goed, gericht en gedoseerd gebruik te maken van ict. In de afgelopen jaren zagen we dat steeds meer leraren ict efficiënt inzetten. Daarbij houden ze dan meer tijd over voor andere zaken."

Leerlingen aan het woord

Waarom vraagt Kennisnet de leerlingen niet hoe ze ict inzetten? "Dat doen we in deze enquête inderdaad niet," aldus Post. "Daarvoor hebben we een speciaal onderzoek opgezet: de Monitor Jeugd en Media. Daarnaast ontwikkelen we een toets die inzicht geeft in digitale vaardigheden." Centrale vraag in de Monitor Jeugd en Media is: hoe gebruiken jongeren digitale media om te leren en te ontdekken? Deze monitor verschijnt ook elke twee jaar. De volgende verschijnt in september 2017.

Doe mee

Hoe meer mensen meedoen aan het onderzoek, hoe beter het beeld van ict in het onderwijs. "Daar heeft iedereen profijt van. Bovendien horen we vaak dat het invullen van de enquête mensen aan het denken zet. Het nodigt leraren en ouders uit om stil te staan bij de vraag waartoe we ict in het onderwijs gebruiken. Dat is heel verhelderend. Goed zicht op de actuele stand van zaken helpt alle onderwijsprofessionals bij het maken van gefundeerde keuzes voor beter onderwijs met ict."

Doe mee met het onderzoek en maak kans op vrijkaarten voor de Onderzoeksconferentie van Kennisnet op 28 juni. Het invullen van de enquête kan tot en met 9 april 2017 en duurt maximaal een kwartier.

Deel Scherp beeld van rol en opbrengsten van ict met Vier in balans-monitor

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug