In het advies van de Onderwijsraad wordt gewezen op het belang van digitalisering in het onderwijs en de risico's dat scholen aansluiting missen met de digitaal snel groeiende maatschappij als er niet weloverwogen wordt nagedacht over digitalisering in het onderwijs.

Samenwerking van groot belang bij digitalisering onderwijs
Samenwerking van groot belang bij digitalisering onderwijs © Richard Brocken / Hollandse Hoogte

Toine Maes, algemeen directeur Kennisnet, is blij met het rapport: "De Onderwijsraad geeft een goed overzicht van de actuele uitdagingen van digitalisering in het onderwijs. De ambities van het onderwijs zijn hoog, maar zonder doordacht plan wordt digitalisering binnen het onderwijs veel ingewikkelder en duurt het langer dan nodig. Het advies onderstreept de duidelijke rol voor scholen om zich digitaal te ontwikkelen en koers te bepalen, maar ook het belang om een aantal zaken landelijk te regelen, zoals snel internet en de privacy van leerlingen, die nooit ter discussie mag staan."

Het advies onderstreept de duidelijke rol voor scholen om zich digitaal te ontwikkelen en koers te bepalen.

Scholen ontzorgen

Om digitalisering efficiënt in te zetten moeten de randvoorwaarden op orde zijn, waarbij de scholen zoveel mogelijk worden ontzorgd. In het adviesrapport worden privacy en beveiliging genoemd als belangrijke voorwaarden. Daarnaast is het belangrijk dat scholen toegang hebben tot snel internet en voldoende budget hebben voor devices en andere randvoorwaarden.

Onderwijs betrekken bij innovatie

Om digitalisering binnen het onderwijs te versnellen, is het belangrijk dat het onderwijsveld nauwer wordt betrokken bij digitale innovaties. Kennisnet herkent dat innovatie op scholen plaatsvindt, maar dat kan alleen door krachten te bundelen binnen het onderwijs en met de markt.

In de versnellingsvragen (Slimmer leren met ict) en de leerlabs (leerling2020) wordt al gezamenlijk geleerd. Deze trajecten gaan uit van vragen waar schoolbesturen tegenaan lopen bij ontwikkeling of inzet van ict in het onderwijs. Door samen te werken en vragen te bundelen kunnen scholen meer regie voeren op ontwikkelingen in de leermiddelenmarkt.

Scholen en leveranciers zoeken ook steeds vaker de samenwerking. Zo wordt in Edu-K door scholen samenwerking gezocht met leveranciers om gezamenlijk te innoveren. In het advies van de Onderwijsraad is een belangrijke rol weggelegd voor open leermateriaal. Het zelf ontwikkelen van open leermateriaal en het delen hiervan, via bijvoorbeeld Wikiwijs, levert volgens de raad een bijdrage aan het vergroten van de digitale deskundigheid van het onderwijs.

Visie en deskundigheid op schoolniveau

Als derde advies benoemt de raad om op schoolniveau werk te maken van visieontwikkeling, deskundigheid van medewerkers en innovatie. Het samenspel tussen deze factoren binnen de school is zo belangrijk dat dit structureel moet worden uitgebouwd en niet overgelaten wordt aan het enthousiasme van een kleine groep voorlopers. Het is belangrijk om samen in gesprek te blijven over de ambities van ict-bekwaamheid.

Inzet ict op basis van kennis

De Onderwijsraad wijst ook op de risico's van digitalisering. Voor scholen is het daarom van belang om goed na te denken over de manier waarop ze ict inzetten, zodat leerlingen goede digitale vaardigheden ontwikkelen. Ook ziet de Onderwijsraad de digitale vaardigheden van leraren als een belangrijke factor voor succesvolle digitalisering in het onderwijs.

Conclusie

De Onderwijsraad schetst een breed scala aan ontwikkelingen en uitdagingen om digitalisering in het onderwijs tot een succes te maken. Zij doet op een aantal punten aanbevelingen die herkenbaar zijn en waar we met elkaar aan moeten werken. Toine Maes: "Het rapport laat zien dat om optimaal te profiteren van digitalisering, samenwerking van groot belang is. Het is geen oproep aan alleen OCW, de scholen of marktpartijen. Alle partijen zijn aan zet, ieder vanuit zijn eigen rol en eigen verantwoordelijkheid."

Deel Samenwerking van groot belang bij digitalisering onderwijs

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug