Vragen voor een gesprek over sexting

Uit een peiling, die naar aanleiding van Safer Internet Day is gehouden onder jongeren tussen de 12 en 17 jaar, blijkt dat 1 op de 15 jongeren wel eens een pikante foto van zichzelf naar iemand anders heeft gestuurd via sociale media. 40 procent van de jongeren heeft wel eens een verzoek gekregen van iemand anders gekregen om zo'n foto te maken.

‘Sexting’ is het versturen van seksuele beelden via bijvoorbeeld WhatsApp. Voor jongeren kan sexting een manier zijn om een relatie spannend te houden, maar het kan misgaan als beelden worden doorgestuurd. Hoe praat je hier met een tiener over, zonder meteen in de angst te schieten? Probeer deze 25 hulpvragen.

Sociale veiligheid op school en internet

Een veilige sociale omgeving is belangrijk voor kinderen om zich goed te kunnen ontwikkelen en te kunnen leren. Pestgedrag en conflicten kunnen dat verstoren. De brochure 'Sociale veiligheid op school en internet' van Kennisnet en Stichting School & Veiligheid helpt je school om een sociaal veilig klimaat te realiseren: offline én online.

Boeken om over te praten

Ook boeken zijn een goede aanleiding om een gesprek te beginnen met leerlingen. In een serie artikelen op mijnkindonline.nl wordt een overzicht gegeven van boeken waarmee je moeilijke onderwerpen, zoals sexting en cyberpesten makkelijker bespreekbaar kunt maken, in de klas of thuis. Je vindt bij elk boek ook gesprekstips, bijvoorbeeld bij het boek 'Onder mijn huid'.

25 vragen voor een gesprek over privacy

Hoe bewaak jij je privacy op internet? Stel die vraag en grote kans dat een leerling zegt: wat bedoel je? Op Mijnkindonline.nl vind je 25 hulpvragen die leraren helpen om met 10- tot 16-jarigen te praten over wat je wel en niet deelt via digitale media.

Safer Internet Day: Hoe kun je in de klas met veilig internet aan de slag?
Het logo van het Europese intitiatief Safer Internet Day © ec.europa.eu

Diploma Veilig Internet

Leer veilig internetten met het lespakket 'Diploma Veilig Internet' voor groepen 5 tot en met 8. Bij het diploma hoort ook een zeer populaire game.

Instagrap

De les Instagrap zorgt ervoor dat de sfeer gezellig blijft op de populaire foto- en chatapp Instagram.

WhatsHappy

Kinderen die ruzie maken via Whatsapp: welke leerkracht heeft er geen last van? De les WhatsHappy maakt de problemen met chatten bespreekbaar. De les daagt leerlingen uit afspraken te maken over fatsoenlijk omgaan met elkaar. De afspraken zetten ze in een poster, die kan worden opgehangen aan de muur of op het prikbord.

Nice to Meet You

'Nice to meet you' is een klassenactiviteit van één lesuur waarin leerlingen kritisch kijken naar de manier waarop ze zichzelf op sociale media presenteren en profileren. De leerlingen denken na over hun eigen online profielen, digitale uitingen en informatie.

It's up to you

'It's up to you' is een interactieve film die als interventie tegen cyberpesten wordt ingezet op scholen. Kijkers bepalen zelf de keuzes van de hoofdpersoon. Ze creëren daarmee hun eigen persoonlijke verhaal, waardoor ze direct de gevolgen van hun acties ervaren.

Meer lessen vind je op de site mediawijsheid.nl en bij Veiliginternetten.nl. Kijk ook op de website van Safer Internet Day.

Deel Safer Internet Day: Hoe kun je in de klas met veilig internet aan de slag?

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug