Wie: Herman Rigter

Wat: Directeur ict bij de Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm (17 basisscholen en 7 scholen voor voortgezet onderwijs)

Wil: Programmeren gaan aanbieden in alle klassen van de basisschool

Waarom moeten kinderen leren programmeren?
"In het verleden hebben we in het onderwijs ook aandacht aan programmeren besteed. Toen ik nog docent was deden we dat op de Commodore 64 - iets anders was er destijds niet. Daarna is programmeren verwaterd. Je had het ook niet meer nodig om een computer te kunnen bedienen. Maar het vak komt nu terug in het onderwijs: we zien er de waarde weer van in."

Koos de Boer (62) is eigenlijk helemaal geen leraar. Maar zijn programmeerlessen op de basisschool zijn een groot succes. Hij vindt dat alle toekomstige leraren op de Pabo's moeten leren programmeren.

Programmeren hoort thuis in het lespakket van de basisschool. Zelfs kleuters moeten ermee in aanraking komen, betoogt Herman Rigter. © Robin Utrecht / Hollandse Hoogte

Wat is de waarde van programmeren?
"Het belangrijkste van programmeren is dat de leerlingen gestructureerd leren denken, in logische stapjes. De Engelsen noemen dat heel mooi 'computational thinking'.

Maar er is toch geen sociale vaardigheden nodig om een computer te programmeren?
"Nee, maar wel om de opdrachten uit te voeren die wij voor onze leerlingen hebben gemaakt. Daarbij gaan leerlingen in tweetallen of in kleine groepjes een bepaald probleem te lijf. Want wij vinden dat leerlingen straks goed moeten kunnen samenwerken. Niemand in de maatschappij functioneert in zijn of haar eentje - ook niet in de ict."

Hoeveel leerlingen volgen het vak al?
"Op dit moment zijn dat tachtig leerlingen van groep 5 tot en met 8. Dat aantal gaan we komend schooljaar verder uitbreiden. Die leerlingen programmeren bijvoorbeeld robots om ze een bepaald parcours af te laten leggen, ze maken games of ze leren een programmeertaal. In groep 5 is dat HTML, in groep 8 is dat Java. De leerlingen komen nu nog elke week vanaf verschillende basisscholen bij elkaar op één locatie. En programmeren is facultatief : het zijn allemaal kinderen die een middag per week kunnen missen op hun eigen school."

Wie bepaalt er welke leerlingen mogen meedoen?
"Dat doen de scholen en de leerkrachten. Het vak is trouwens populair: de leerlingen willen graag, het is soms echt een strijd wie er mag meedoen. Zij zijn binnen de basisscholen ook de beste ambassadeurs van het vak."

Wanneer gaan jullie programmeren op alle scholen aanbieden?
"Voorlopig blijven we het vak gedeeltelijk bovenschools geven. Niet elke leerkracht van groep acht kan de leerlingen begeleiden bij het programmeren in Java. En dat is ook helemaal niet nodig. We gaan het vak ook aanbieden in het voortgezet onderwijs. De lessen worden nu al gegeven door koppels van docenten uit het basisonderwijs en VO. Zo krijgen we straks binnen onze scholengroep een doorlopende leerlijn. En verder gaan we programmeren in het basisonderwijs ook in de lagere groepen aanbieden, tot en met de kleutergroepen."

Wat moeten kleuters daar nu mee?
"Het gaat niet per sé om programmeren: het gaat om 21st century skills, zoals computational thinking. Wat doe je 's ochtends bijvoorbeeld eerst? Ga je eerst je brood opeten en het dan pas smeren? Dan gaat er iets niet goed. Zo leer je om een proces op te delen in logische stapjes. Ook kleuters steken daar veel van op."

Beluister de podcast en abonneer u via Apple Podcasts, Spotify of uw favoriete podcast-app op de Kennisnet-podcast.

Deel 'Programmeren ook aanbieden in de kleuterklas'

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • E-mail
  • Terug