In nauwe samenwerking tussen Kennisnet, het Servicepunt examinering mbo, saMBO-ICT, enkele mbo-scholen en Capgemini is een referentiekader voor een programma van eisen voor alle examenprocessen in het mbo geschreven.

Document als leidraad

Doel van het document is een brug slaan tussen de inhoudelijke kennis van examenfunctionarissen en de meer ict gerelateerde kennis van de informatiemanagers of it-managers binnen een mbo-school. Het document geeft een referentiekader weer, het is zeker geen blauwdruk.

Programma van eisen voor examenprocessen mbo
Voor het digitaal afnemen van examens zijn degelijke ict-systemen noodzakelijk © Patrick Post / Hollandse Hoogte

Wensen en eisen ict-systemen

Het kader is een hulpmiddel. Het laat zien welke wensen en eisen vanuit het functionele perspectief van de examenprocessen van een school aan de ict-systemen gesteld kunnen worden. Het gaat dan om ict-systemen die deze processen ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan welke wensen en eisen een rol spelen bij de aanschaf van dergelijke systemen. Of de inrichting ervan, of het op elkaar laten aansluiten van ict-systemen. Op die manier kan het document functioneren als leidraad bij het gesprek tussen de examenfunctionarissen en de informatiemanager over functionele wensen en ict kaders.

Downloads

Deel Programma van eisen voor examenprocessen mbo

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug