Digitale geletterdheid is belangrijk. Digitaal geletterd ben je als je de vier vaardigheden beheerst: ict-basisvaardigheden, computational thinking, informatievaardigheden en mediawijsheid. Daarbij gaat het om de samenhang tussen die vier. Kennisnet helpt het onderwijs leerlingen digitaal geletterd te maken, voortbouwend op de basis en deskundigheid die scholen al in huis hebben.

Voor deze podcastaflevering spraken wij Dick van der Wateren, docent op het Eerste Christelijke Lyceum in Haarlem. Hij schreef het boek 'Verwondering'. Hierin gaat hij in op de vraag hoe je kinderen creatief en kritisch leert denken door het stellen van mooie vragen. Het is belangrijk dat zij dit kunnen, ook online. "Door leerlingen te leren mooie vragen te stellen, ook over de digitale wereld, probeer ik mijn steentje aan bij te dragen." 

Hoe praat je met leerlingen over internet? Dit is een belangrijk onderdeel in het digitaal geletterd maken van leerlingen. Volgens docent Dick van der Wateren is verwondering nodig om dat gesprek te voeren. © Reyer Boxem / Kennisnet

Mooie vragen 

Volgens Van der Wateren is een mooie vraag, een ambitieuze en uitvoerbare vraag. "Deze vraag kan onze manier van denken veranderen en een verandering tot stand kan brengen. Iedereen kan het: jonge kinderen, tieners en volwassenen. Sterker nog, kinderen stellen vaak de mooiste vragen."

Maar wat kunnen scholen doen? "Op scholen kan meer en dieper worden nagedacht vanuit nieuwsgierigheid en verwondering. Vragen zijn meestal interessanter dan antwoorden. Het is de kunst om goede en mooie vragen te leren stellen. Het is belangrijk dat leerlingen dit leren", vindt Van der Wateren.

Het digitale gedrag van leerlingen

Van der Wateren vindt ook dat je met verwondering kan kijken naar het digitale gedrag van leerlingen. Dit kun je vervolgens gebruiken tijdens gesprekken met hen over internet. "Het is mooi te zien hoe ze bijvoorbeeld digitaal samenwerken en overleggen in WhatsApp-groepen. Maar ook hoe zij elkaar helpen door informatie digitaal te delen, bijvoorbeeld als iemand ziek is.

"Leerlingen zijn over het algemeen niet extreem digitaal vaardig. Ze zijn handig, maar zeker bij het vinden van informatie op internet kunnen ze verstandiger zijn. Als school is het je verantwoordelijk ze te helpen een balans te vinden", sluit Van der Wateren af.

Beluister de podcast

Beluister hieronder de podcast of abonneer je via iTunes op de podcasts van Kennisnet.

Deel Praten met leerlingen over internet: ‘Verwondering nodig voor gesprek’

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug