'Seks', 'porno' en 'naakt': het zijn de woorden die Boris (9) met zijn vriendje intikt op de computer in de klas. De leerkracht – er staat die dag een invaljuf voor de klas – is even niet in het lokaal. De kinderen bekijken de plaatjes en schrikken van wat ze zien. 's Avonds wil Boris er met zijn ouders over praten. Zij zijn blij dat hij hiermee naar hen is toegekomen. Ze besluiten de kwestie aan de vaste juf voor te leggen.

Leerlingen zoeken online antwoord op hun vraag © iStock

Regels in de klas

De vaste juf neemt het verhaal van Boris' ouders serieus. Ze oppert dat de computers misschien uit moeten als ze de klas verlaat. Of dat er een filter op de zoekmachine moet komen. Wel geldt er in de klas al een regel, vertelt ze. Als je een seksplaatje tegenkomt, moet je het melden bij de juf. Bij navraag blijkt Boris die regel niet te kennen. Ze  bespreekt het voorval klassikaal met alle leerlingen.

Protocol van de school

De school heeft geen eenduidig protocol als het gaat om verantwoord computergebruik of het bekijken van porno in de klas. Dat blijkt uit het gesprek van de ouders met de schooldirectie. "Dit soort incidenten willen we in de toekomst eenduidig en op een verantwoorde manier afhandelen. Inmiddels hebben we dan ook een plan van aanpak gemaakt. Zo moeten we de afspraken rond computergebruik jaarlijks herhalen en duidelijker kenbaar maken aan de leerlingen. Er is binnen ons schoolbestuur een algemeen internetprotocol en we willen dat terugbrengen naar een protocol dat past bij onze school. We zijn nog advies aan het inwinnen over het eventuele gebruik van een filter en het maken van afspraken met leerlingen." 

Jaarlijkse bespreking protocol

Hoe gaan andere scholen hiermee om? We vroegen het twee basisschooldirecteuren.

Basisschool De Schakel in Broekhuizenvorst heeft sinds 2008 een internetprotocol. Bart Mous, directeur van De Schakel:

"Wij hebben nog nooit te maken gehad met dit soort incidenten. Je kunt natuurlijk niet alles voorkomen, maar het is vooral belangrijk om met het kind en de ouders in gesprek te gaan als zoiets zich voordoet. Je moet het niet te groot maken of bestraffen, want dat maakt het interessant voor kinderen en dan gaan ze er juist naar zoeken."

"Belangrijk bij het opstellen van een protocol is ook dat je het jaarlijks met het team, de ouders en de kinderen bespreekt, zodat de afspraken voor iedereen duidelijk zijn. In ons protocol staat dat we het liefst willen dat leerlingen op internet zoeken met DaVindi, de zoekmachine van Kennisnet. In de praktijk werken kinderen vaker met Google of Yahoo. Thuis zoeken ze daar ook mee, dus wij willen ze ook leren daar goed mee om te gaan.”

Leerlingen ondertekenen regels

Bij Esther Dijkstra, directeur van basisschool de Brug in Akersloot, is het internetprotocol onderdeel van het gedragsprotocol en het veiligheidsbeleid.

"Het protocol hangt in de klassen die gebruikmaken van internet en leerlingen ondertekenen de regels individueel. En we zetten een leerlijn op voor mediawijsheid. We werken op school met een filter.

"Als er bij ons op school een incident plaatsvindt, nemen we direct contact op met de ouders van de betrokken kinderen. Als het nodig is, informeren we andere ouders van de groep via een e-mailing. Zo kan er thuis ook gesproken worden over wat er is gebeurd en ontstaan er geen 'spookverhalen'. Daarnaast vind ik het belangrijk dat je het betrokken kind laat meepraten en betrekt bij de oplossing. Van ouders krijgen wij positieve reacties over deze manier van communiceren en het oplossen van problemen."

Deel Porno in de klas, wat doe je dan als basisschool?

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug