Als een school niet zelf de onderwijsondersteuning kan bieden, moet deze ervoor zorgen dat de leerling de zorg buiten de school krijgt. Daar zijn vaak veel partijen bij betrokken. Het verzamelen, analyseren, ontwikkelen en delen van veel informatie is dan belangrijk. 

Informatiehuishouding

Kennisnet heeft een onderzoek uitgevoerd naar het ideale proces voor de informatiehuishouding van passend onderwijs en de rol die ict hierin kan spelen. Deze brochure is een toelichting hierop. Je vindt hier eveneens nieuwe ideeën over de inrichting van passend onderwijs in de organisatie. 'Ict in de informatiehuishouding rond passend onderwijs' is gericht op schoolleiders, bestuurders, directeuren van samenwerkingsverbanden en leveranciers van ad­ministratie­ en leerlingvolgsystemen. 

Downloads

Deel Passend onderwijs en de rol van ict

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug