Als pionier zet jij je al jaren in voor de Open Education Movement. Waar staat deze beweging eigenlijk voor?

"De Open Education Movement pleit voor een grote beschikbaarheid aan open leermiddelen, oftewel Open Educational Resources (OER). Zij vinden dat elke leerling gebaat is bij gepersonaliseerd onderwijs, en dat een grote variëteit aan leermiddelen belangrijk is. Iedereen kan open leermiddelen naar eigen inzicht aanpassen, zonder auteursrechtelijke problemen.

"In veel landen staan OER voor een volwaardig alternatief ten opzichte van gesloten lesmaterialen, zoals de methodes van uitgevers. Vanuit Kennisnet pleiten we juist voor de combinatie tussen open en gesloten lesmaterialen, zo kom je tot een bundeling passend bij de leerbehoefte van leerlingen.

"Het principe achter de beweging is dat veel leraren leermiddelen maken die in hun eigen archief zitten, maar die waardevol kunnen zijn voor collega's. En juist dat lesmateriaal met anderen delen - zonder dat daar een financiële vergoeding tegenover staat - is de essentie."

Waarom is de Open Education Movement belangrijk? Zijn open leermiddelen echt nodig?

"Een belangrijke gedachte is dat leraren meer eigenaar worden van hun les. Dus in plaats van simpelweg een methode volgen, denken zij meer na over de invulling van het leerproces gedurende het schooljaar. Leraren hebben de vrijheid om open lesmaterialen aan te passen en als aanvulling in te zetten. Dat betekent niet per se dat zij eigen lesmateriaal moeten maken, maar wel dat zij - doordat ze nadenken over de invulling van de les - curriculumbewust moeten zijn. 

Leerlingen aan het werk met leermiddelen
“Open leermiddelen delen is de essentie”, aldus Jan-Bart de Vreede, grondlegger van Wikiwijs en expert leermiddelen en metadata bij Kennisnet. © Reyer Boxem / Kennisnet

"Daarnaast hebben we in Nederland een belangrijk principe rond vrijheid van onderwijs. Voor scholen is een eigen identiteit belangrijk. Het kunnen aanpassen van bestaand lesmateriaal om die identiteit vorm te geven, is een voordeel van open materiaal.

"Tenslotte bieden open lesmaterialen kansen voor doelgroepen waar de leermiddelenmarkt nog niet voldoet aan de vraag. De versnellingsvraag rond lesmateriaal voor ernstig meervoudig beperkte leerlingen is hier een mooi voorbeeld van. Leraren die werken met deze doelgroep, maken noodgedwongen eigen lesmateriaal. Een groep leraren heeft deze open materialen verzameld en centraal beschikbaar gesteld."

Wat is ervoor nodig om open en gesloten leermiddelen te kunnen combineren?

"Als leraar weet je dat bijvoorbeeld een methode aardrijkskunde voor het vwo alle leerdoelen dekt, maar je hebt nog geen duidelijk inzicht in welk leerdoel waar behandeld wordt. Daarvoor is nodig dat uitgevers duidelijk maken welke leerdoelen door welke onderdelen van een methode gedekt worden.

"Als dat duidelijk is, kunnen leraren keuzes maken hoe zij delen van de bestaande methode kunnen aanvullen of vervangen met open leermateriaal. Dat betekent wel dat leraren curriculumbewust moeten zijn."

Hoe dragen open leermiddelen bij aan beter en gepersonaliseerd onderwijs?

"Gepersonaliseerd onderwijs betekent: kunnen variëren met lesmateriaal om beter aan te sluiten bij de leerbehoefte van leerlingen. Om te kunnen afwisselen, moet verschillend materiaal beschikbaar zijn. Naast gesloten materiaal van uitgevers, is een grote collectie open materiaal een goede bron om te variëren."

Hoe draagt Kennisnet bij aan de Open Education Movement?

"Kennisnet biedt een platform om lesmateriaal te maken: Wikiwijs Maken. Hiermee maak (en vind) je complete online lessen en toetsen. Met meer dan 40.000 gedeelde lessen is dit een complete oplossing voor veel leraren.

"Wanneer je eigen lesmateriaal beschikbaar wilt stellen, zonder Wikiwijs Maken te gebruiken, hebben we Edurep Delen. Hier kun je eigen bestanden uploaden en beschikbaar stellen voor de onderwijswereld.

"Dat mooie lesmateriaal moet natuurlijk gevonden worden. Daarom werken Wikiwijs leermiddelspecialisten met metadata, oftewel labels. Die labels geven aan voor welk vak, leerjaar en vaak ook voor welk leerdoel het materiaal geschikt is. 

"En misschien nog belangrijker: we geven al die informatie als open data door aan de elektronische leeromgevingen (elo) van scholen. Zo kan die elo (op termijn) de leraar beter adviseren welk leermateriaal bij welke leerstijl of leerling past. Ons credo is dat deze publieke data meer rendement heeft in een omgeving die dichterbij de leerling staat."

Hoe ziet de toekomst rond open leermiddelen eruit? Is onderwijs over 15 jaar voor iedereen gratis?

"Onderwijsmateriaal, hoe open dan ook, is nooit gratis. Iemand heeft er tijd en energie in gestoken. En het onderhoud ervan kost ook geld. Dat neemt niet weg dat het voor leerlingen gratis kan en moet zijn, en dat zij zonder aanvullende kosten toegang moeten hebben tot een grote verscheidenheid aan leermiddelen. Alleen op die manier kunnen zij profiteren van onderwijs dat aansluit bij hun leerbehoefte.

"Daar zullen goede afspraken over mogelijke vergoedingen voor nodig zijn, maar vooral ook een publieke infrastructuur waar dit materiaal gedeeld, gelabeld en gebruikt kan worden. Dit kunnen wij vanuit Kennisnet niet alleen, dat doen we samen met onze publieke partners en met private partijen. Onze missie vanuit Kennisnet is dan ook: het juiste materiaal bij de juiste leerling, op het juiste moment."

Meer lezen over de Open Education Week? Lees het artikel: 'Open Education Week: voor open leermiddelen en toegankelijk onderwijs'

Deel Open Education Week: 'Open leermiddelen delen is de essentie'

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug