Kennisnet onderzocht hoe informatie door de schoolleiding en besturen gebruikt kan worden voor het sturen op kwaliteit en opbrengsten. Om welke informatie gaat het? Welke gegevens - indicatoren - zijn het meest relevant voor het sturen? En heeft iedereen hetzelfde beeld van sturen?

Opbrengstgericht sturen: uitkomsten

De uitkomsten van het Kennisnetonderzoek staan in de publicatie 'Opbrengstgericht sturen in het primair onderwijs'. Een goede basis voor schoolleiders en bestuurders om met elkaar in gesprek te gaan over stuurinformatie, keuzes en prioriteiten.

Kwaliteit primair onderwijs

Stuurinformatie is belangrijk voor het verbeteren van kwaliteit in het primair onderwijs, waaronder het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs vallen. Schoolleiders gebruiken de informatie nu nog vooral voor het afleggen van verantwoording aan interne en externe toezichthouders. Maar er is dus veel meer mogelijk.

Downloads

Deel Opbrengstgericht sturen: hoe doe je dat?

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug