Kennisnet en SLO hebben de Proeftuin Rekenen ontwikkeld voor groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. De proeftuin is een experimentele leeromgeving waarin de mogelijkheden worden beproefd die ontstaan als je leermaterialen verbindt aan leerdoelen.

Wat is de Proeftuin Rekenen?

Elk kind is uniek, doorloopt een eigen leerproces en heeft eigen behoeften. Een leraar probeert hier zo goed mogelijk bij aan te sluiten. De Proeftuin Rekenen is daarvoor een hulpmiddel.

Stel, je werkt met een methode. In de Proeftuin Rekenen kun je de voortgang van leerlingen volgen per leerdoel. Als je signaleert dat een leerling moeite heeft met een bepaald leerdoel, kun je in de proeftuin makkelijk aanvullend leermateriaal vinden dat past bij dat leerdoel. Zo kun je gericht ingrijpen in het leerproces. De proeftuin helpt je om te voorzien in de behoefte van de leerling.

Wat willen we onderzoeken?

Kennisnet en SLO willen onderzoeken welke meerwaarde dit scholen biedt voor het onderwijs. Wat is mogelijk, hoe werkt het in de praktijk en welke resultaten levert dit op? We willen graag weten of en hoe de Proeftuin Rekenen het vinden en variëren met leermaterialen en het volgen van leerlingen vergemakkelijkt, en of het leraren in staat stelt om de leerling centraal te stellen.

De proeftuin bevat de volgende leermaterialen:

Deze leermaterialen zijn gekoppeld aan de volgende leerdoelenstructuren.

Welke scholen zoeken we?

We zijn op zoek naar maximaal 10 basisscholen die met hun groepen 7 of 8 de Proeftuin Rekenen 1 tot 6 maand(en) willen gebruiken in de lespraktijk. De pilots vinden plaats van eind februari tot eind juli 2017. We zoeken scholen die het interessant vinden om te onderzoeken of de proeftuin hen kan ondersteunen bij hun onderwijsambities.

Wat gaan we doen?

Als je meedoet aan een pilot, krijgt je school een begeleider. Die geeft voorafgaand aan het gebruik van de Proeftuin Rekenen een demonstratie van een uur. Samen met de betrokken leraren maakt hij tevens een plan voor het gebruik en het onderzoek.

Je school hoeft niets te regelen voor het onderzoek. De schoolbegeleider voert dit zelfstandig uit door middel van observaties. Aan het begin en eind van de pilot worden een nulmeting en een eindmeting uitgevoerd.

Wat levert het je school op?

Deelname aan een pilot levert je school allerlei inzichten op, en kan in de volgende situaties interessant zijn voor je school.

Natuurlijk zijn andere onderzoekende vragen ook welkom.

Aanmelden niet meer mogelijk voor een pilot met de Proeftuin Rekenen

Inmiddels is de mogelijkheid om je aan te melden voor de Proeftuin Rekenen verstreken. Ben je geïnteresseerd in de bevindingen rondom dit thema? Hou dan de Kennisnet website in de gaten. Heb je nog vragen over de Proeftuin Rekenen, e-mail naar support@kennisnet.nl of bel 0800 321 22 33.

Deel Ontdek met de Proeftuin Rekenen de kansen van lesgeven vanuit leerdoelen

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug