Roc's werken hard aan het optimaliseren van hun opleidingen. In een snel veranderende wereld is het niet genoeg om de bestaande kwalificatiedossiers aan te scherpen en aan te passen.

Als je niet wilt afwachten wat de ontwikkelingen zijn, maar studenten daadwerkelijk een voorsprong wilt geven, dan zijn er rigoureuze maatregelen nodig. Zo redeneren de 8 mbo's die worden geportretteerd in 'Dat kan bij ons niet!'.

Frans Schouwenburg presenteert op de Onderzoeksconferentie 2016 het boek 'Dat kan bij ons niet!' © Reyer Boxem

Weinig kennisdeling

Deze scholen laten zien hoe zij op creatieve en verrassende wijze oplossingen hebben gevonden voor obstakels waar elk roc in Nederland mee te maken heeft. Zij tonen hoe zij erin geslaagd zijn om binnen de regels hun studenten centraal te stellen. Bij het samenstellen van het boek ontdekten we dat instellingen erg weinig kennis met elkaar delen over oplossingen, en dat ze niet veel met elkaar samenwerken.

Mbo plukt geen vruchten van succesvolle trajecten

Het is ongelooflijk en teleurstellend dat zulke inspirerende voorbeelden van succesvolle mbo's niet door veel meer instellingen worden opgepikt. We zien dat er te weinig vruchten worden geplukt van deze succesvolle trajecten. Dat gebeurt zelfs niet binnen de roc's waar de initiatieven zijn ontplooid!

Ook wordt in het mbo weinig structureel onderzoek gedaan naar wat werkt. Bij navraag waarom dat zo is, hoorden we meer dan eens: 'het mbo is niet zo onderzoekerig, we zijn doeners.' Toch wordt de impact van goede veranderingen groter naarmate er meer bewijs van is dat ze werken. Het is daarom belangrijk dat er in het mbo meer wordt samengewerkt.

Er is nog een wereld te winnen

En wanneer het om veel concretere zaken gaat, zoals financieel inkoopvoordeel of een gebundelde vraag aan de markt, is er in het mbo nog een wereld te winnen. Ondanks diverse landelijke en regionale initiatieven zijn mbo-instellingen er niet in geslaagd om gezamenlijk een vuist te maken.

De 5 deelnemende opleidingen van de Netwerkschool startten bijvoorbeeld interessante experimenten, maar deze bleken geen vliegwiel voor grootscheepse verandering.

Downloads

Deel 'Ongelofelijk dat mbo-instellingen zo weinig leren van elkaars successen'

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug