Wanneer leren leerlingen van simulaties? Hoe brengt feedback met video het bewegingsonderwijs vooruit? En welke kinderen profiteren het meest van educatieve programma's? Dit zijn voorbeelden van vragen waarop bezoekers antwoord kregen.

De zaal was helemaal vol, tijdens de Onderzoeksconferentie 2016 van Kennisnet en het NRO © Reyer Boxem

"Onderzoek is als een raam en als een spiegel", stelde Toine Maes, directeur van Kennisnet, bij de opening van de conferentie. "Door onderzoek gaan we helderder zien, de stof en de troebelheid wordt in stappen van het glas geveegd. Maar onderzoek roept ook weer nieuwe vragen op. We zullen altijd hongerig blijven naar nieuwe inzichten."

Tijdens de lunch grepen veel bezoekers van de Onderzoeksconferentie de kans om bij te praten en te netwerken © Reyer Boxem

Onderzoek voor het onderwijs

Die honger werd gedurende de onderzoeksconferentie in ieder geval voor even gestild. Tijdens 3 pitchrondes beklommen 15 onderzoekers het podium om in exact 5 minuten de resultaten van hun onderzoek uit de doeken te doen. Resultaten die steeds werden vertaald naar de concrete situatie in het klaslokaal. Want daar ging het bij de Onderzoeksconferentie om: inzichten uit onderzoek delen waarmee scholen hun onderwijs kunnen verbeteren.

Digitale prentenboeken goede aanvulling

Zo lieten onderzoekers Rachel Plak en Inge Merkelbach van de Universiteit Leiden zien dat digitale prentenboeken een goede aanvulling zijn op het lesmateriaal voor kleuters met aandachtsproblemen.

En Ton de Jong van de Universiteit Twente stelde dat actief leren met online laboratoria (echte labs op afstand en virtuele labs) effectiever is dan traditioneel onderwijs. Een voorwaarde is wel dat de leraar voldoende ondersteuning biedt tijdens het leerproces. Lees in de brochure 'Wat werkt wel, wat werkt niet' een uitgebreid interview met De Jong.

Adrie Visscher, ook van de Universiteit Twente, ging in op de effecten van het leren met Snappet: kunnen leerlingen echt in minder tijd meer leren?

Veel bezoekers schreven tijdens de pitches driftig mee, deden verslag op Twitter of verwerkten hun observaties in een blog. Bekijk het overzicht van alle tweets en blogs.

De Kennisrotonde

Tijdens de Onderzoeksconferentie was er ook aandacht voor De Kennisrotonde van het NRO. Deze brengt voor specifieke vragen uit het onderwijs in kaart welk onderzoek er al gedaan is en formuleert heldere antwoorden op vragen als: werkt het digitale portfolio dat wij sinds het begin van dit schooljaar gebruiken? Of: wij zagen een interessant programma dat in het buitenland veel gebruikt wordt; is dat ook voor het speciaal onderwijs geschikt?

Als er nog niet voldoende kennis beschikbaar is, kijkt het NRO of het mogelijk is om nieuw onderzoek uit te zetten. Zo wordt er continu kennis gegenereerd om de scholen in Nederland verder te helpen.

Train je brein voor de 21e eeuw

Hoe houd je je staande in een wereld waarin prikkels en afleiding continu aanwezig zijn en waarin het vaak niet duidelijk is wat de beste keuzes zijn? Die vraag stelde keynotespreker Margriet Sitskoorn (bekend van het boek 'Het maakbare brein'). De mensen die hier het meest succesvol in zijn, stelde Sitskoorn, hebben een bepaald hersengebied goed ontwikkeld: de prefrontale cortex.

'Word heer en meester over je aandacht'

Die prefrontale cortex kun je trainen. Bijvoorbeeld door voldoende te slapen en te bewegen, door aandachtsoefeningen te doen en door vaak genoeg iets nieuws uit te proberen. "Je kunt maar beter heer en meester zijn over je aandacht. Anders word je een speelbal en is de omgeving heer en meester over jou." Volgens Sitskoorn een relevante boodschap, niet alleen voor de mensen in de zaal, maar ook voor de jonge mensen die opgroeien in een wereld waarin steeds meer mogelijk is.

Keynotespreker Margriet Sitskoorn krijgt de zaal aan het dansen tijdens de Onderzoeksconferentie © Reyer Boxem

Sitskoorn liet de bezoekers opstaan uit de zachte roodpluchen stoelen in de zaal om mee te doen aan de beweeglijke 'viral dance'. "Want soms weten we heel goed wat werkt, maar doen we het tóch niet. En dat is hartstikke zonde."

Lees inspirerende interviews in onze brochure

Lees het uitgebreide interview met Margriet Sitskoorn in de speciale brochure, die Kennisnet heeft uitgebracht ter gelegenheid van de Onderzoeksconferentie. Zij vertelt daarin hoe zij aankijkt tegen de discussies over 21e eeuwse vaardigheden. De brochure bevat ook inspirerende interviews met andere onderzoekers.

Lotte Dondorp is beleidsadviseur bij Kennisnet.

Deel Onderzoeksconferentie stilt honger naar kennis over wat werkt met ict

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug