Cultureel erfgoed kan op verschillende manieren in het onderwijs ingezet worden. Denk bijvoorbeeld aan: 

Veel cultureel erfgoed is gedigitaliseerd. Musea, archieven en andere erfgoedinstellingen ontwikkelen voor het onderwijs allerlei lesmateriaal, wat zelf steeds vaker digitaal is én waar digitaal erfgoed in voorkomt. Maar alleen lesmateriaal aanbieden is niet voldoende om het een betekenisvolle plek in het onderwijs te geven.

Leraar en leerling staan in een museum en kijken naar een stellage met potten en beeldjes
Een vorm van cultureel erfgoed: een bezoek aan een museum waar een educatieprogramma is ontwikkeld. © iStock

Cultureel erfgoed als aanvullend lesmateriaal

Wanneer scholen gebruik maken van erfgoedmateriaal als aanvullend lesmateriaal, dan moet dat passen in de beschikbare tijd en het lesprogramma. Om dit materiaal betekenisvol in te zetten, is samenwerking tussen scholen, erfgoedorganisaties en ondersteunende partijen nodig. Door de vele verschillende partijen, is de samenwerking op zichzelf al een uitdaging. Ook is het niet eenvoudig om lesmateriaal te maken dat voor langere tijd bruikbaar is en waar alle scholen makkelijk gebruik van kunnen maken.

Oproep aan scholen 

Ict kan helpen om erfgoed-lesmateriaal te ontsluiten, te vinden en te gebruiken in de klas. Denk bijvoorbeeld aan: 

Kennisnet en het NDE onderzoeken hoe scholen in het primair en voortgezet onderwijs makkelijker gebruik kunnen maken van erfgoed en dit kunnen integreren in hun lessen waar ze dat willen. We zoeken scholen die samen met andere (erfgoed)instellingen ict inzetten om dit voor elkaar te krijgen. Deze projecten willen we samen doorontwikkelen. 

Dit doen we als volgt:

We brengen in kaart hoe andere onderwijsinstellingen gebruik kunnen maken van deze voorbeelden. Daarmee zorgen we samen voor dat cultureel erfgoed op een duurzame manier in het onderwijs gebruikt wordt. 

Meer informatie en aanmelden

De samenwerking met onderwijsinstellingen is onderdeel van een twee jaar durend programma van Kennisnet en het NDE. Hierin verbeteren we de ontsluiting van digitaal erfgoed richting het onderwijs. In het onderwijs richt dit programma zich met name op het primair onderwijs (po) en het voortgezet onderwijs (vo). Dit programma sluit aan bij de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed die in 2015 op initiatief van OCW is vastgesteld.

Bent u geïnteresseerd en wilt u meedoen? Bekijk dan de ‘uitgangspunten en randvoorwaarden voor samenwerking en ondersteuning’ onderaan deze pagina. Hier staat ook in hoe u zich kunt aanmelden. Meld u vóór 31 juli 2019 aan. 

Vragen over het programma en de ondersteuning die Kennisnet en het NDE bieden, kunt u stellen via support@kennisnet.nl onder vermelding van ‘Onderzoek (digitaal) cultureel erfgoed’.

Downloads

Deel Onderzoek naar inzet (digitaal) cultureel erfgoed in het onderwijs: doe mee!

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • E-mail
  • Terug