Eén van de deelnemers is INNOVO, een groep van 48 po-scholen in Limburg met bijna 10.000 leerlingen. Jos van Montfort, bestuursadviseur onderwijs & ict: " 'Weet waar je staat' is een snelle manier om in kaart te brengen waar je als school staat." 

Voor welke uitdagingen staat jouw scholengroep?

"We zitten in een krimpregio, elk jaar loopt het leerlingenaantal terug met zo'n 300 per jaar. Jaarlijks moeten we - helaas - een of twee scholen opheffen, door de deuren echt te sluiten of door een fusie. Dat betekent dat we moeten blijven nadenken: welk onderwijstype past bij onze regio? Wat moet de rol van de school zijn in de verschillende dorpen en wijken?" 

Wil jij weten waar je staat met ict in je onderwijs? Meld je aan voor het onderzoek. © Anne Carolien Kohler / Kennisnet

Welke rol kan ict daarin spelen?

"Een digitale leeromgeving kan uitkomst bieden. Zo is er een collega die in een lokaal aan 7 of 8 leerlingen lesgeeft, terwijl op een paar kilometer afstand in twee verschillende klaslokalen nog eens 2 of 3 leerlingen dezelfde les volgen. De docent pusht content naar hun pc, en geeft feedback. Natuurlijk vraagt zoiets een behoorlijke expertise van de leraar. Maar het kan simpeler. Een andere collega wilde laatst een pauze inlassen tijdens een vergadering om een duimpje te sturen aan zijn leerlingen, die zojuist digitaal hun opdrachten bij hem hadden ingeleverd."

Hoe past ict in jullie onderwijsvisie?

"Ict is een van de speerpunten van ons bestuur. Het biedt kansen om je onderwijs uitdagender en leuker te maken. Ook kun je beter en sneller inspelen op de behoeftes van kinderen. Daarnaast past het ook in de maatschappelijke trend naar meer gepersonaliseerd leren.

"Al moet je uitkijken dat je daarin niet doorschiet: het is niet de bedoeling dat je op school straks 200 hokjes met computers hebt. Juist niet, de muren moeten weg, de school moet een rijke leeromgeving zijn waarin leerlingen samen werelden ontdekken."

Op welke manier adviseer jij scholen over de inzet van ict?

"Ik help hen te bepalen waar ict meerwaarde kan hebben in het dagelijkse onderwijs. Zoals bij het aanbod voor hoogbegaafde leerlingen. Laat die leerlingen bijvoorbeeld eens uitzoeken hoe magnetisme werkt.  Zorg dat ze goede online bronnen vinden en laat ze hun onderzoek presenteren in iets anders dan een PowerPoint.

"Ik merk dat collega's vaak denken in complete methodes of leerpakketten, terwijl je leerlingen ook op andere manieren goed - en soms zelfs beter - kunt motiveren."

Er blijkt vaak een discrepantie te bestaan tussen de ambities van schoolbestuurders en de dagelijkse praktijk. Herken je dat?

"Ik denk dat je wel kunt zeggen dat bestuurders maar in beperkte mate zicht hebben op de dagelijkse situatie in de klas als het gaat om ict-inzet. Dat is ook niet zo gek: ze bezoeken af en toe een school en spreken dan met een directeur of een leerlingbegeleider. Ze kunnen nooit van elke school een volledig beeld krijgen. Het is een van de redenen dat we meedoen aan het onderzoek 'Weet waar je staat'."

Wat hoop je precies uit het onderzoek te kunnen halen?

"Ik verwacht dat het een realistisch beeld geeft van de huidige stand van zaken binnen onze scholen. Het is een snelle manier om in kaart te brengen waar je als school staat. We willen de resultaten per school naast elkaar leggen: welke overeenkomsten zien we, welke verschillen in niveau, wat kunnen scholen van elkaar leren? Op basis van die inzichten kan elke school zonder waardeoordeel besluiten: waaraan geven we extra prioriteit?"

Vind je het ook belangrijk jullie uitkomsten te kunnen meten met een landelijk gemiddelde?

"Ja, ik zou daarom het liefst zien dat alle scholen in Nederland meedoen, maar ik hoop in elk geval op zoveel mogelijk scholen. Het zou mooi zijn wanneer je na dit onderzoek echt kunt zeggen: dit is hoe het po er in Nederland voor staat."

Deel Onderzoek naar ict-gebruik op school: 'Ik hoop dat alle Nederlandse scholen meedoen'

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug