Beginnen bij wat de leerling al weet en kent, en hem daarna zijn eigen leervraag laten formuleren. Dit is het uitgangspunt van Agile Learning bij Agora; een mix van alle vormen van voortgezet onderwijs binnen één groep. Guido van Dijk voert promotieonderzoek naar Agile Learning uit voor het Welten Instituut; onderdeel van de Open Universiteit in Heerlen.

Leerlingen van het vernieuwende onderwijsconcept Agora bepalen zelf hun leerdoelen © Annemiek Mommers/Hollandse Hoogte

Hij vertelt in de Kennisnet podcast over de werkwijze van Agile Learning en over de eerste ervaringen van docenten en leerlingen met deze leeraanpak. Ook vertelt hij over het bijzondere volgsysteem Target Process, dat interessant is voor meerdere scholen die bezig zijn met gepersonaliseerd leren.

Onderzoek naar Agile-principes in het onderwijs

'Agile' werken wordt al langere tijd toegepast in de zakelijke omgeving. In de ict staat 'Agile' voor softwareontwikkeling in korte overzichtelijke periodes, die 'iteraties' worden genoemd. Ontwikkelteams werken hierbij intensief samen en proberen na iedere iteratie iets bruikbaars op te leveren. Na elke iteratie heroverwegen de ontwikkelaars de projectprioriteiten.

Van Dijk onderzoekt in hoeverre deze principes toegepast kunnen worden in het onderwijs. Ook bij Agora wordt iteratief gewerkt in afgebakende blokken tijd met heldere doelen, die de leerling zelf stelt. Dit gaat gepaard met intensieve voortgangsbewaking en reflectie op behaalde resultaten.

In zijn onderzoek kijkt van Dijk ook hoe deze aanpak bijdraagt aan de ontwikkeling van de 21e eeuwse vaardigheden van leerlingen; zoals creativiteit en samenwerken.

Docententeam vormt professionele basis

Binnen Agora bestaan geen vakken of verplichte onderdelen. Het docententeam vormt de professionele basis, waarmee ervoor wordt gezorgd dat leerlingen zich ontwikkelen. Van Dijk onderzoekt in hoeverre de ervaring van docenten en het intensieve contact met leerlingen hen afdoende in staat stelt om de houvast en begeleiding te bieden die leerlingen nodig hebben.

Target Process: plan- en volgsysteem voor flexibel leren

Agora gebruikt het van oorsprong zakelijk georiënteerde softwarepakket Target Process, dat ontworpen is voor het beheren van Agile-ontwikkeltrajecten. Het pakket is aangepast voor Agora en wordt gebruikt om de planning van iedere individuele leerling vast te leggen in doelen en subdoelen.

De 'performance' of voortgang wordt geregistreerd en bij afronding van activiteiten wordt de evaluatie en reflectie vastgelegd. Op dit moment wordt binnen de Technology Enhanced Learning Innovations (TELI) onderzoeksgroep, waar Van Dijk deel van uitmaakt, bekeken hoe de kennis en ervaring met learning analytics kan worden toegepast binnen Target Process, zodat analyses van de voortgang docenten kunnen ondersteunen bij het bijstellen van de planning van leerlingen.

Beluister de podcast of abonneer je via iTunes en ontvang nieuwe afleveringen automatisch en beluister ze op je telefoon of tablet. Meer informatie over Agora vindt je in ons boek 'Scholen om van te leren', dat je gratis kunt downloaden. En lees ook het rapport 'Tegels van Agora', waarin verslag wordt gedaan van het eerste jaar van Agora.

Deel Onderwijsconcept Agora verkent kansen methodiek 'Agile' voor leren op maat

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug