"De kwaliteit van het Nederlandse onderwijs is goed. Maar wil Nederland de positie in de top drie van de wereld behouden, dan moet onderwijs toekomstgerichter worden", aldus voorzitter Paul Schnabel in het voorstel, dat 1 oktober werd gepresenteerd.

Paul Schnabel is voorzitter van Platform Onderwijs2032
Paul Schnabel is voorzitter van Platform Onderwijs2032 © Phil Nijhuis/Hollandse Hoogte

"Wij willen met deze visie een inspirerend perspectief bieden. Het is belangrijk keuzes te maken over de inhoud van het lespakket. Het moet echt meer van minder. Het is zinloos om van alles een beetje te leren en te weten. Heel zwart-wit gesteld: je gaat niet naar school om Triviant te winnen. Je moet op school dingen leren die relevant zijn voor jouw toekomst."

Onderwijs van de toekomst

'Nieuwe, duidelijke keuzes in het onderwijs zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat kinderen goed deel kunnen nemen aan de 21e eeuw', zo schrijft het platform op de website onsonderwijs2032.nl waar ook het hele voorstel te vinden is. 'Het onderwijs van de toekomst is onderwijs waarin leerlingen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en waarin, naast een vaste kern van kennis en vaardigheden, ruimte is voor verdieping en verbreding op basis van hun capaciteiten en interesses.'

Het platform adviseert onder andere het aanbieden van Engelse les vanaf groep 1 en het loslaten van afgebakende vakken. Ook noemt het mediawijsheid, informatie vinden, verwerken en creëren als 'digitale vaardigheden die thuishoren in de kern van het onderwijs'.

Rol van Kennisnet

Remco Pijpers (expert digitale geletterdheid bij Kennisnet) noemt het voorstel een goed advies: "Ik ben blij dat het platform duidelijk uitspreekt dat digitale vaardigheden meer aandacht in het curriculum moeten krijgen. Kennisnet werkt daar al aan, samen met SLO (Stichting Leerplanontwikkeling Nederland). De komende tijd presenteren we een aantal documenten waaraan het onderwijs veel kan hebben."

Zo verschijnt volgende week een rapport over programmeren in Engeland waar Nederlandse scholen van kunnen leren, vertelt Pijpers. Ook wordt dit najaar een nieuw model voor 21e eeuwse vaardigheden gepresenteerd. Aan het eind van dit jaar publiceert Kennisnet bovendien het handboek 'Mediawijs in de 21e eeuw' en een publicatie over beroepen van de toekomst in het mbo.

Pijpers: "Scholen doen al redelijk wat, maar digitale geletterdheid is het nieuwe lezen en schrijven. Willen scholen dat goed kunnen invullen, dan hebben ze meer hulp nodig. Dit voorstel is een stimulans om die hulp nog meer aandacht te geven. Ik ga ervan uit dat het nu ook bij staatssecretaris Sander Dekker en bij de scholen zelf prioriteit krijgt."

Deel Onderwijs2032 benadrukt belang digitale vaardigheden

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug