Scholen doen hun best om op een goede manier mee te gaan met de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Schoolbesturen proberen hun ambities in een toenemend complexe context te realiseren. Er moet antwoord gevonden worden op vraagstukken als:

Meerjarenkoers Kennisnet

In de Meerjarenkoers van Kennisnet is een analyse gemaakt van de belangrijkste trends en ontwikkelingen die relevant zijn voor de ambities van het onderwijs en (direct of indirect) voor de relatie tussen onderwijs en ict. Dat is gedaan op basis van een DESTEP-analyse.

In deze analyse laten we technologische, economische, sociaal-culturele, politiek-juridische, ecologische en demografische trends de revue passeren. De beschreven trends zijn geïdentificeerd op basis van verschillende bronnen, gesprekken over onderwijs en maatschappelijke ontwikkelingen en zijn voor alle onderwijssectoren waar Kennisnet zich op richt (primair en voorgezet onderwijs en het mbo) relevant. 

De trends en ontwikkelingen met invloed op onderwijs en ict © Kennisnet

Benieuwd naar de trends en ontwikkelingen uit onze Meerjarenkoers? Bekijk de bijlage 'trends en ontwikkelingen' uit de Meerjarenkoers onderaan dit artikel. In de Meerjarenkoers van Kennisnet lees je hoe scholen op deze trends in kunnen spelen met een professionele inzet van ict.

Downloads

Deel Onderwijs en ict: trends en ontwikkelingen om rekening mee te houden

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug