Digitale geletterdheid gaat over veilig omgaan met ict en het vermogen om effectief informatie te zoeken, selecteren, beoordelen en delen met digitale media. De onderzoeksresultaten tonen aan dat lessen over mediawijsheid of het gebruik van ict op school geen invloed hebben op de digitale geletterdheid van jongeren. De score van leerlingen op een praktische toets voor digitale geletterdheid wordt vooral bepaald door de thuisomgeving, zo blijkt.

Opleidingstype bepalend

Ook het opleidingstype is volgens de onderzoekers een bepalende factor. Leerlingen die vwo volgen, presteren beter op digitale geletterdheid dan havo-leerlingen. Havo-leerlingen presteren op hun beurt beter dan leerlingen in het vmbo of praktijkonderwijs. Computervoorzieningen op school, nascholing van leraren of het onderwijsaanbod leveren geen betekenisvolle bijdrage aan de digitale vaardigheden van leerlingen.

Lessen op school over computers en het gebruik van digitale media dragen niet of nauwelijks bij aan de digitale geletterdheid van leerlingen
Leerlingen leren vooral thuis hoe ze met computers en digitale informatie om moeten gaan © Jos Lammers / Hollandse Hoogte

Vervolgstudie

Dit onderzoek is een vervolgstudie naar aanleiding van de 'International Computer and Information Literacy Study (ICILS)'. Daaruit kwam naar voren dat digitale geletterdheid van Nederlandse leerlingen in het tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs niet onder doet voor die van hun leeftijdsgenoten in andere landen. In Nederland liggen de toetsscores van vmbo-leerlingen rond het internationaal gemiddelde, de scores van de leerlingen in het praktijkonderwijs zitten daar flink onder. Havo-leerlingen en vooral vwo-leerlingen presteerden ruim boven dit gemiddelde.

Lees het onderzoeksrapport

Lees in de Kennisnet Onderzoeksdatabank het volledige rapport 'De relatie tussen leerling- en schoolkenmerken en digitale geletterdheid van 14-jarigen: secundaire analyses op de data van ICILS-2013'.

Remco Pijpers (expert digitale geletterdheid bij Kennisnet) stelt in een column dat tien jaar mediawijs onderwijs niet heeft geleid tot meer mediawijze leerlingen. Hij vraagt zich af: wat nu?

Deel Onderwijs draagt nauwelijks bij aan digitale geletterdheid

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug