Op dit moment hebben nog lang niet alle scholen hun informatiebeveiliging en privacy (IBP) goed geregeld. Daarom ondersteunen de sectorraden en Kennisnet scholen met praktische tips en hulpmiddelen.

Kennisnet heeft in de Maand van de Informatiebeveiliging en Privacy onder andere een online workshop over IBP gepresenteerd. Aan de hand van voorbeelden en templates kunnen scholen hun informatiebeveiliging en privacy zo leren organiseren, realiseren en communiceren dat ze goed voorbereid zijn op de toekomst. Ook is de game MBO Alert! voor het mbo gelanceerd, waarmee de security awareness onder medewerkers kan worden vergroot.

In het onderwijs wordt steeds meer en slimmere informatie over leerlingen opgeslagen en hergebruikt
In het onderwijs wordt steeds meer en slimmere informatie over leerlingen opgeslagen en hergebruikt © Roel Burgler/Hollandse Hoogte

Peiling naar IBP

Daarnaast zijn scholen uitgenodigd om mee te doen een peiling over informatiebeveiliging en privacy. Daarmee wil Kennisnet inzicht krijgen in de mate waarin onderwijsprofessionals bekend zijn met en goed geïnformeerd zijn over informatiebeveiliging, het privacybeleid en de privacyregels binnen hun onderwijsorganisatie.

Kloppen de gegevens van je school nog?

In het onderwijs wordt steeds meer en slimmere informatie over leerlingen opgeslagen en hergebruikt. Onderwijsprocessen zijn afhankelijk van de juistheid van de gegevens, denk maar eens aan de cijfers die opgeslagen worden in het leerlingadministratiesysteem of inloggegevens die de leerling moet invoeren bij een digitale toets. Zelfs de financiering van een school is afhankelijk van de gegevens (over leerlingen) die door scholen worden doorgeven aan DUO.

Het toenemend gebruik en de opslag van leerlinggegevens, eist steeds meer aandacht voor de zorgvuldige én veilige omgang met die data. Scholen moeten zorgen dat de beveiliging van hun informatie geregeld is zodat het onderwijs altijd kan doorgaan, en zodat de privacy van leerlingen is gegarandeerd. Hoe regel je dat? Wil je als school ict beter en slimmer in gaan zetten, dan moeten de randvoorwaarden daarvoor eerst op orde zijn.

Nieuwe Europese wet

Privacy is ook binnen Europa belangrijk. Op 25 mei 2018 wordt de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze AVG is op een aantal punten strenger dan de huidige Wet bescherming persoonsgegevens. Deze nieuwe privacyregels geven leerlingen en ouders meer controle over hun persoonsgegevens. Het niet voldoen aan deze nieuwe wet kan scholen hoge boetes opleveren. Het is daarom belangrijk dat je als school snel aan de slag gaat om klaar te zijn voor de invoering van de AVG in 2018.

Veilige school

Het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is niet zomaar een wettelijke verplichting waaraan scholen moeten voldoen, privacy is ook een mensenrecht waarvan we het belangrijk vinden dat het wordt geëerbiedigd. Willen ouders gegevens over hun kinderen met een school blijven delen, dan moeten zij ervan op aan kunnen dat de school veilig met die gegevens omgaat, en er geen gekke dingen mee doet.

Door als school transparant te zijn over de manier waarop je je beveiliging en de privacy van leerlingen hebt geregeld, versterk je het vertrouwen van ouders in de school en de veilige (digitale) leeromgeving die deze biedt. Een school moet een plek zijn waar kinderen veilig kunnen experimenteren en fouten kunnen maken, om daar vervolgens van te leren, zonder dat deze fouten hen jarenlang achtervolgen.

Heb je vragen over informatiebeveiliging en privacy? E-mail dan naar ibp@kennisnet.nl.

Deel Oktober 2016 was de Maand van de Informatiebeveiliging en Privacy

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug