Veel essayisten zijn nog volop aan het schrijven, maar we hebben al uitstekende essays mogen ontvangen. Eerder deelden we al 3 hoogtepunten met u. We lichten hieronder opnieuw een tipje van de sluier op: 

Tot vrijheid in staat 

Er staat een revolutie voor de deur: de industrialisering van de geest. Hoe moeten we onze kinderen daarop voorbereiden? En wat is de rol van het onderwijs daarin? “Kijk naar de industriële revolutie en vertaal de ideeën van vroegere filosofen naar het nu”, schrijft Daan Roovers. “Misschien kunnen we iets leren van de reactie op het begin van die industriële revolutie, rond 1800. Terwijl Napoleon door Europa galoppeerde en in Engeland de opstand tegen spinning Jenny – een spinmachine met acht spoelen, die in 1764 in Engeland werd uitgevonden – werd in de Duitse staat Pruisen een filosoof minister van Onderwijs: Wilhelm von Humboldt. Volgens Von Humboldt kon de reactie op de grootscheepse industrialisering niets anders zijn dan de ontwikkeling van de geest. De mens moest niet gaan concurreren met de machine maar datgene ontwikkelen wat hem onderscheidt van de machine. Niet: ontwikkel je spierkracht, maar: ontwikkel je geest!”

Daan Roovers is docent publieksfilosofie aan de Universiteit van Amsterdam en Denker des Vaderlands. 

Alle bezoekers van OnderwijsInzicht ontvangen een gratis essaybundel © I-stock

Waarom de school geen koekjesfabriek is 

“Scholen zouden veel vaker met een logistieke bril naar hun onderwijs moeten kijken. Van bedrijven valt veel te leren. Zoals in bedrijven de klant centraal staat moet dat in het onderwijs altijd het leerproces van de leerling zijn”, betoogt Jan Riezebos. “Misschien moeten we kijken naar de fabrieken van nu. De responsiviteit van moderne bedrijven is vele malen groter dan die van onderwijsorganisaties. En ook van de zorgsector valt veel te leren: denk aan de zelfsturing binnen wijkteams of de rol van regieverpleegkundigen. Door het simuleren van leerlingstromen in een gebouw kun je bijvoorbeeld van tevoren al inschatten of het onderwijsconcept dat je wilt implementeren een goed concept is. Het zou scholen zeer kunnen helpen wanneer ze bij elke innovatie vooraf een goed logistiek ontwerp maken.”

Jan Riezebos is hoogleraar onderwijsinnovatie aan de Rijksuniversiteit Groningen. 

Wees daar waar je leerlingen zijn

Wie leerlingen in het voortgezet onderwijs wil motiveren, moet zich verdiepen in hun leefwereld. Leraren weten wat het beste aanslaat bij hun leerlingen. Het is daarom van belang dat zij zélf leermiddelen ontwikkelen, liefst samen met leerlingen. Dat vindt Lucelle Deneer-Comvalius. “We zouden niet moeten afwachten tot uitgeverijen met een oplossing komen. Wij zijn de professionals, wij weten wat leerlingen nodig hebben. Je gaat toch niet aan de zijlijn staan toekijken hoe je leerlingen ongemotiveerd raken, zozeer dat ze zakken voor hun examen? Het is belangrijk dat we zelf onderzoek doen naar de lespraktijk. Leerlingen veranderen zo snel. De dingen waardoor ze gemotiveerd raken veranderen zo snel. Waar zij zijn, dáár moet je zijn om ze te ontmoeten met jouw leerstof.”

Lucelle Deneer-Comvalius is docent geschiedenis en maatschappijkunde op het Christelijk College Groevenbeek. Ze werd in 2019 verkozen tot Leraar van het Jaar en ontwikkelde de app ‘Examenspel’. 

Aanmelden voor OnderwijsInzicht

U kunt zich nog aanmelden voor het congres OnderwijsInzicht op 17 januari a.s. in Utrecht. 

Tijdens OnderwijsInzicht hoort u inspirerende sprekers, kunt u deelnemen aan leerzame sessies en colleges, kunt u zich laten informeren en inspireren door praktijkvoorbeelden van andere scholen en heeft u volop de gelegenheid collega’s te ontmoeten en in gesprek te gaan met deskundigen.

OnderwijsInzicht wordt georganiseerd door Kennisnet, de PO-Raad en de VO-raad, in samenwerking met SIVON. 

Ja, ik meld mij aan

Deel Nog meer prikkelende essays over 'Anders organiseren met ict'

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • E-mail
  • Terug