De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een privacywet die geldt in de hele Europese Unie (EU). Dankzij de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU op dezelfde manier geregeld en gelden in elke lidstaat dezelfde regels.

Waarom nieuwe contracten ondertekenen

Binnen de Kennisnet-diensten 'Entree Federatie' en 'Nummervoorziening' worden ook persoonsgegevens verwerkt. De contracten voor deze diensten zijn aangepast zodat ze voldoen aan de nieuwe privacywet en het privacyconvenant 3.0.

Wat verandert er

Ook scholen verzamelen persoonsgegevens. Binnen de AVG wordt je school dan gezien als de 'verwerkingsverantwoordelijke'. Dit betekent dat de school bepaalt waarom deze persoonsgegevens worden verzameld en hoe dat gebeurt. Schakelt de school een partij in die namens de school iets met persoonsgegevens doet, dan moeten daarover afspraken gemaakt worden in een verwerkersovereenkomst.

Wanneer je school gebruikmaakt van Entree Federatie en Nummervoorziening, dan moet het schoolbestuur met Kennisnet zo'n verwerkersovereenkomst sluiten. Daarnaast is het aan het schoolbestuur om te zorgen voor zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens van leerlingen en heldere communicatie hierover met de ouders. 

Leerlingen op een basisschool © Rodney Kersten / Kennisnet

Wat moet het schoolbestuur doen?

Het is belangrijk dat de nieuwe contracten worden ondertekend door de tekenbevoegde bestuurder.

Voor het ondertekenen van de nieuwe contracten ontvangt het schoolbestuur een e-mail met het verzoek om de gegevens van de tekenbevoegde bestuurder naar Kennisnet te sturen.

Binnen twee weken na ontvangst van de contactgegevens, ontvangt de tekenbevoegde bestuurder een e-mail van Kennisnet met een link voor het digitaal ondertekenen van de nieuwe contracten.

De tekenbevoegde bestuurder ondertekent de nieuwe contracten via het digitale proces. Na het ondertekenen ontvangt de bestuurder de getekende contracten per e-mail.

Resultaat: contracten voldoen aan de AVG

De nieuwe ondertekende contracten zorgen ervoor dat je school zorgvuldig omgaat met leerlinggegevens en voldoet aan de AVG. Voor de overige Kennisnet-diensten verandert er niets; er zijn geen nieuwe contracten nodig.

Privacyconvenant 3.0

Goede afspraken met aanbieders van digitale producten en diensten zoals Kennisnet, zijn belangrijk. Scholen worden ondersteund in hun rol als 'verwerkingsverantwoordelijke' door zo'n 220 leveranciers van digitaal lesmateriaal en andere digitale producten.

Deze leveranciers hebben zich gecommitteerd aan de afspraken van het privacyconvenant voor het onderwijs. Deze afspraken zijn overeengekomen met de sectorraden voor het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Het privacyconvenant 3.0 voldoet volledig aan de vereisten van de AVG.

Meer informatie

Heb je vragen of wil je meer informatie over de nieuwe contracten? Neem contact op met Kennisnet support via support@kennisnet.nl of op 0800 321 22 33.

Kijk voor aanvullende informatie over het privacyconvenant of de diensten van Kennisnet op de volgende pagina's:

Downloads

Deel Nieuwe privacywetgeving: nieuwe contracten voor schoolbesturen

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug