Download de Monitor Jeugd en Media

Andere conclusies uit de monitor:

Dit rapport brengt in beeld hoe jongeren media inzetten voor school en hobby's, vooral digitale media als tablets, smartphones en laptops. De uitkomsten zijn representatief voor Nederlandse jongeren van 10 t/m 18 jaar. Simone Walvisch, vice-voorzitter van de PO-Raad, neemt het eerste exemplaar in ontvangst tijdens de Mediawijzer.Netwerk Experience bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum.

Verschillen in mediagebruik

Bij hogere schoolniveaus zijn jongeren actiever met media. Ze werken meer samen via media en wisselen vaker kennis en informatie via sociale media uit. Zij zijn ook eerder geneigd media functioneel toe te passen voor hun persoonlijke ontwikkeling, bijvoorbeeld door het bekijken van informatieve filmpjes. Jongeren van lagere onderwijsniveaus gebruiken media wat minder voor hun schoolprestaties dan andere jongeren. Ze nemen ook wat meer gezondheidsrisico's. Zo staan ze bijvoorbeeld minder stil bij mediagebruik in het verkeer, het volume van oortjes of hun houding bij langdurig computergebruik.

Monitor Jeugd en Media 2015: grote verschillen in mediagebruik tussen jongeren
Het gebruik van digitale media verschilt behoorlijk bij zowel jongens en meisjes, als bij het schoolniveau van jongeren © Sabine Joosten / Hollandse Hoogte

Face-to-face contact geniet nog steeds voorkeur

Gelijke digitale kansen

Lager opgeleide jongeren lijken minder te profiteren van de mogelijkheden die media bieden voor schoolwerk. "Het is belangrijk dat we gelijke digitale kansen voor iedereen bevorderen. Niemand is gebaat bij een groeiende ongelijkheid in digitale vaardigheden," aldus Remco Pijpers, coördinator van het onderzoek, expert digitale geletterdheid bij Kennisnet.

Mediawijs onderwijs

Vooral lager opgeleide jongeren zeggen meer behoefte te hebben aan gedigitaliseerd onderwijs. "Media bieden jongeren nieuwe en andere manieren van leren," aldus Mary Berkhout, programmamanager van Mediawijzer.net. "Uit het rapport blijkt ook dat jongeren van 13-18 en lager opgeleide jongeren meer mediawijsheid-onderwijs willen. Ze willen dus niet alleen meer mediagebruik in de les, maar ook leren er wijs mee om te kunnen gaan."

De Vier in balans-monitor 2015 van Kennisnet, die op 24 juni is verschenen, gaat ook in op de rol van scholen bij digitale geletterdheid.

Deel Monitor Jeugd en Media 2015: grote verschillen in mediagebruik tussen jongeren

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug