Op 25 mei is de nieuwe Europese privacywet ingegaan. Dit betekende dat scholen aan de slag moesten om IBP goed te regelen. En dit vraagt natuurlijk wat van scholen: IBP-beleid maken en het een plek geven in je school. Gelukkig zijn veel scholen al goed op weg. 

Onderzoek nodig

Met de monitor IBP onderzoeken de PO-Raad, VO-raad en Kennisnet hoe ver scholen zijn met hun IBP-beleid en de implementatie hiervan. Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap is ook betrokken bij het onderzoek.

Het doel van het onderzoek is het krijgen van een representatief beeld van de stand van zaken in het onderwijs. Met de uitkomsten van het onderzoek kunnen Kennisnet en de raden beter bepalen waar scholen hulp bij nodig hebben en behoefte aan hebben. 

Hoe gaan schoolmedewerkers op jouw school om met IBP? © Rodney Kersten / Kennisnet

De eerste resultaten worden in februari gepresenteerd. In de loop van 2019 publiceren de PO-Raad, VO-raad en Kennisnet de gedetailleerde resultaten. Aan de hand van de resultaten van de monitor kunnen scholen ook zien hoe ver zij met hun IBP-beleid zijn in vergelijking met andere scholen in de sector.

De monitor wordt in 2018 voor het eerst afgenomen.

Voor wie?

De monitor IBP is bedoeld voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs en mag ingevuld worden door schoolbestuurders, schoolleiders, ict-coördinatoren, leraren en degenen die op school betrokken zijn bij informatiebeveiliging en privacy.

Meer informatie

Wil je meer informatie of heb je vragen over het onderzoek? Neem contact op met ibp@kennisnet.nl.

Deel Monitor IBP: hoe heeft jouw school informatiebeveiliging en privacy geregeld?

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug