Door het verbinden van computersystemen kunnen gegevens worden uitgewisseld tussen partijen in de onderwijsketen. Hierdoor kunnen organisatie- en sectoroverschrijdende processen efficiënter en effectiever verlopen. Een voorbeeld van zo'n proces is de overdracht van onderwijskundige dossiers tussen onderwijsinstellingen.

De voordelen van gegevensuitwisseling

Door gegevensuitwisseling tussen systemen hoeven scholen bij zulke processen de gegevens niet meer op te vragen bij andere organisaties of instellingen in de keten. En ze hoeven deze ook niet meer handmatig in te voeren in hun eigen systemen. In plaats daarvan kunnen dergelijke gegevens automatisch worden opgehaald uit de systemen van andere ketenpartijen. Of andersom. De administratieve lasten voor onderwijsinstellingen worden hierdoor drastisch verminderd. Een aantal voorbeelden:

Afspraken over gegevensuitwisseling

Om gegevensuitwisseling mogelijk te maken, zijn afspraken nodig tussen ketenpartijen. Zij gebruiken namelijk uiteenlopende systemen, die onderling niet altijd goed met elkaar kunnen communiceren. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Referentie Onderwijs Sector Architectuur (ROSA). ROSA zorgt voor standaardisatie van communicatie tussen systemen In de ROSA is door de ketenpartijen bijvoorbeeld duidelijk vastgelegd wie welke gegevens beheert en wie ze moet leveren. Daarnaast moeten organisaties via hun systemen goed en veilig met elkaar kunnen communiceren. De ROSA maakt daarom mogelijk dat de communicatie tussen systemen wordt gestandaardiseerd.

Beschrijving van ketenprocessen

In de ROSA staat onder meer een beschrijving van de ketenprocessen en de manier waarop gegevens in die processen worden uitgewisseld. De gegevens zijn bovendien nauwkeurig gedefinieerd. Alle partijen moeten namelijk dezelfde 'taal' spreken om gegevens uit te kunnen wisselen. Tenslotte zijn er afspraken gemaakt over een technische standaard voor het uitwisselen van vertrouwelijke gegevens. Die kunt u beschouwen als een standaard stekker- en stopcontact voor het koppelen van de verschillende systemen.

Wat merken scholen van de ROSA?

Scholen gaan geleidelijk meer merken van de voordelen die de ROSA biedt, doordat informatie sneller of eenvoudiger beschikbaar is of uitgewisseld kan worden. De ROSA helpt scholen bovendien om een goede en heldere opdrachtgever te zijn voor leveranciers. Scholen hoeven zich dankzij de ROSA afzonderlijk niet te verdiepen in allerlei vaak zeer inhoudelijke aspecten. Aan de andere kant weten leveranciers aan welke technische en informatiekundige aspecten hun systemen moeten voldoen om efficiënte en veilige gegevensuitwisseling mogelijk te maken. Zij kunnen hier rekening mee houden bij de ontwikkeling van hun applicaties voor het onderwijs.

Implementatie

Voor de implementatie van afspraken uit de ROSA hoeven scholen niets te doen. Dit wordt namelijk gerealiseerd door leveranciers van bijvoorbeeld administratiesystemen en leerlingvolgsystemen. Via software-updates maken leveranciers de systemen van scholen klaar voor de toekomst. Daarin zal veilige, betrouwbare gegevensuitwisseling met diverse partijen steeds belangrijker zijn.

Wie werken mee aan de ontwikkeling van de ROSA?

ROSA is een initiatief van de onderwijsraden en -verenigingen (PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, AOC Raad, Vereniging Hogescholen en VSNU), het ministerie van OCW en Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Er is nauw samengewerkt met Kennisnet, saMBO-ICT en SURF. De ROSA wordt in beheer gebracht bij Edustandaard. Ook leveranciers en uitgeverijen zijn nauw betrokken bij de doorontwikkeling en implementatie van de ROSA.

Deel Minder administratieve lasten met de ROSA

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • E-mail
  • Terug