Mijn Onderwijsportaal is een cloudplatform dat de schoolbesturen zelf hebben samengesteld in Office 365. Van den Berg is hierbij nauw betrokken. Als projectleider onderwijsinnovatie en ict bij Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe, waar zijn wortels liggen als leraar en adjunct-directeur. Maar ook vanuit zijn rol bij Onderwijsbureau Meppel, de coöperatieve vereniging waarvan ook zijn bestuur lid is.

Projectleider innovatie & ict Kristian van den Berg is nauw betrokken bij de ontwikkeling van Mijn Onderwijsportaal © Frans Schouwenburg

Veilig kennis- en communicatieportaal

Om te komen tot een veilig en effectief kennis- en communicatieportaal hebben de besturen binnen Onderwijsbureau Meppel samen nagedacht over de gewenste vorm en functie van zo'n omgeving.

Daarbij werd volgens Van den Berg al snel duidelijk dat iedereen, van bestuurder tot leraar en straks ook leerlingen, op basis van rol en functie moet kunnen beschikken over de informatie en functionaliteit die hij nodig heeft om goed te kunnen werken. Op basis van een eigen login wordt de omgeving in Mijn Onderwijsportaal voor elke gebruiker op maat 'klaargezet'.

Andere werkwijze leraren vereist

Volgens Van den Berg vergt het delen van kennis met collega's, zoals bijvoorbeeld lesmateriaal, en het beschikbaar stellen van scholing via het portaal, een andere werkwijze van leraren.

Een belangrijke vraag daarbij is hoe ze de informatie- en communicatiemogelijkheden, die het portaal via internet voor elke collega in elke school beschikbaar stelt, kunnen benutten in hun dagelijkse activiteiten.

Onderwijsbestuurders enthousiast

Van den Berg merkt dat onderwijsbestuurders enthousiast zijn omdat ze in het portaal kunnen beschikken over managementinformatie, die uit diverse systemen wordt samengebracht. Pakketleveranciers moeten hier volgens hem wel aan wennen.

Zij houden namelijk graag de regie op het gebruik van informatie die opgeslagen is in hun producten, en willen het gebruik daarvan in eigen hand houden. De schoolbesturen kunnen dankzij hun samenwerking in Mijn Onderwijsportaal een duidelijke en krachtige marktvraag stellen.

Verder ontwikkelen

In de podcast vertelt Van den Berg ook hoe de scholen het portaal verder ontwikkelen. Er is daarvoor een redactieteam samengesteld. Van elke school is daarin een redacteur vertegenwoordigd. Samen kijken zij naar knelpunten bij het gebruik en zij stellen vast welke nieuwe, aanvullende functies gewenst zijn. Als Mijn Onderwijsportaal in gebruik is genomen door leraren, wordt de inzet van het platform ook uitgebreid naar leerlingen.

Beluister de podcast

Beluister de podcast met Kristian van den Berg en abonneer u via Apple Podcasts, Spotify of uw favoriete podcast-app op de Kennisnet-podcast.

Deel Mijn Onderwijsportaal geeft vorm aan kennisdeling en samenwerking in de cloud

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • E-mail
  • Terug