Voor een digitaal portfolio als leerlingvolgsysteem kijken de meeste scholen meteen naar bestaande producten op de markt. Volgens Jan Willem Helmink, directeur van basisschool De Verwondering in Lent, kan dat anders: “Denk eerst eens goed na over wat het product moet kunnen en welke wensen de gebruiker (de leerling) heeft.”

Zoektocht naar digitaal portfolio

In 2016 bundelden verschillende scholen hun krachten in de zoektocht naar een digitaal portfolio. Via een versnellingsvraag gingen zij, met ondersteuning van Kennisnet en de PO-Raad, op onderzoek uit. Een versnellingsvraag is een vraagstuk dat speelt bij meerdere schoolbesturen bij de innovatieve inzet van ict in hun onderwijs.

Het resultaat van de zoektocht is de toolkit ‘Verkenning Digitaal Portfolio’. De toolkit helpt scholen te ontdekken welk digitaal portfolio past bij hun onderwijs en op welk moment deze het beste inzetbaar is.

De toolkit wordt op de bijeenkomst op 13 december in Utrecht gepresenteerd en uitgedeeld. 

toolkit-digitaal-portfolio
Met de toolkit 'Verkenning Digitaal Portfolio' breng je het leerproces van leerlingen in kaart © Lesley Kooman / Kennisnet

Het leerproces in beeld

Met de nieuwe toolkit kun je een routekaart maken van het leerproces van leerlingen, hoe zij begeleid worden en op welke momenten een digitaal portfolio daarbij kan ondersteunen.

Helmink: “Daarmee ontdek je bijvoorbeeld hoe je de leerling precies wilt volgen, wie waar verantwoordelijk voor is en wie je toegang wilt geven tot het portfolio.” In bredere zin helpt de toolkit ook te verhelderen hoe de huidige schoolpraktijk zich tot de onderwijsvisie verhoudt.

Erik Peters, adjunct-directeur van basisschool De Driesprong in Chaam, licht toe: “Het is een heel praktische tool die iedere school, zonder begeleiding van buitenaf, zelf kan gebruiken.”

Het is daarbij vooral belangrijk om dat samen te doen met de verschillende rollen in de school zodat alle invalshoeken belicht worden. In ieder geval de schoolleider, ict-coördinator en enkele leraren. Met een team van vier tot zes betrokkenen heb je binnen een paar uur een goed beeld van de wensen rond een digitaal portfolio.

Enthousiast over maatwerk

Peters gebruikte de toolkit met een aantal scholen uit zijn stichting en merkte vooraf wat terughoudendheid. “Achteraf hadden de scholen verschillende resultaten, passend bij hun onderwijs - echt maatwerk. Ze waren zeer enthousiast en namen de inzichten mee.”

Volgens hem geeft de toolkit scholen vooral een nieuwe manier om te praten over onderwijsontwikkeling. “Bij het brainstormen denken teams vaak in obstakels. Met de toolkit structureer je het denken en formuleer je samen de speerpunten.” Beiden geven aan dat de tool daarom ook inzetbaar is om wensen rond andere ict-innovaties in kaart te brengen. Peters: “Het is een visie-tool die helpt bij een veranderingsproces.”

Passend digitaal portfolio

Helmink merkt dat het visualiseren van de leercyclus bewustzijn creëert: “Je brengt het huidige leerproces in beeld en ontdekt waar nog toevoegingen en aanpassingen nodig zijn met een digitaal portfolio. Wij hebben bijvoorbeeld in ons digitale portfolio leerdoelen gekoppeld aan onze projectleerlijn Poppentheater.”

Met de toolkit krijg je een helder beeld van welke portfolio functionaliteiten het beste passen bij je school. “Dat is een goed uitgangspunt om aan te kloppen bij marktpartijen of ontwikkelaars. Doordat je als school beter weet wat je wil, is dat gesprek geen eenrichtingsverkeer meer,” zegt Peters, “en dat levert verdieping en kwaliteit op!”

Kom naar de bijeenkomst digitaal portfolio

Meer weten of als eerste de toolkit ontvangen? Meld je aan voor de slotbijeenkomst van de versnellingsvraag op 13 december in Utrecht. Op de bijeenkomst vertellen Erik Peters en Jan Willem Helmink over hun zoektocht en de ontwikkeling van hun routekaart.

Meer informatie

Wil je meer weten over de versnellingsvragen? Op slimmerlerenmetict.nl vind je verschillende versnellingsvragen en praktijkvoorbeelden.

Deel Met deze toolkit zet je een digitaal portfolio succesvol in

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug