In het verkennende onderzoek keek Kennisnet bij integrale vernieuwingsscholen (verenigd in het netwerk Pleion, Platform voor Eigentijds Onderwijs) vooral naar het leren leren van leerlingen. De effecten bij leerlingen zijn gemeten en gerelateerd aan effecten bij leerlingen in reguliere scholen.

Interventies die werken

Uit de verkenning blijken verschillen tussen vernieuwingsscholen en reguliere scholen. Op basis hiervan worden interventies beschreven die daadwerkelijk werken.

Daarnaast geven vernieuwingsscholen ruimte aan leerlingen om binnen kaders een eigen programma te volgen. Dat sluit aan bij vraagstukken rond gepersonaliseerd leren. Hoe bieden deze scholen ruimte aan hun leerlingen? Ook hiervan worden in het onderzoek werkende voorbeelden gepresenteerd.

Meerwaarde van eigentijds onderwijs: verkennend onderzoek Pleion
Een leerling leest een boek tijdens de pauze op de Steve Jobsschool in Sneek © Kees van de Veen / Hollandse Hoogte

Zachtere vaardigheden

Voor scholen die al stappen hebben gezet op het vlak van 21st century skills en gepersonaliseerd leren, biedt de verkenning een doorkijk in hoe je de effecten kunt meten. Daardoor kan een school opbrengstgericht werken aan deze zachtere vaardigheden van de leerlingen.

Downloads

Deel Meerwaarde van eigentijds onderwijs: verkennend onderzoek Pleion

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug