Wanneer voldoe je als schoolbestuurder aan de privacywetgeving AVG? Je bent al goed op weg als je het IBP-beleid hebt geïmplementeerd. Maar dan ben je er nog niet. Uiteindelijk draait IBP ook om het bewustzijn en handelen van de medewerkers op je school. Hoeveel weten leraren en medewerkers op jouw school van IBP?

Met enige regelmaat komen er informatiebeveiligingsincidenten voor op scholen. Deze worden vaak onbewust veroorzaakt door schoolmedewerkers en leraren. En dat is zonde, want door leraren en medewerkers bewuster te maken van IBP kun je deze incidenten voorkomen. 

Het komt nog regelmatig voor dat er onzorgvuldig met privacygevoelige informatie wordt omgegaan © Rodney Kersten / Kennisnet

Hoe zit het met het bewustzijn op jouw school? 

Met de komst van de privacywetgeving AVG is het nog belangrijker om IBP duidelijk op de agenda te zetten. Wat is het IBP-beleid op school? En hoe bewust zijn schoolmedewerkers van het belang van het goed omgaan met informatiebeveiliging en privacy? Doe de check met onderstaande checklist. Hoe vaak kun je onderstellingen met 'ja' beantwoorden?

Bewustwording rond IBP vergroten doe je zo

Als je op meer vragen 'nee' antwoordde dan 'ja', dan is het advies om leraren en schoolmedewerkers bewuster te maken van IBP. Kennisnet en de sectorraden helpen je hierbij.

Tot slot is het verstandig om bewustwordingsacties regelmatig te herhalen. Minimaal 1 keer per jaar. Zo houd je de kennis actueel en voorkom je dat er onnodig fouten worden gemaakt die grote gevolgen kunnen hebben.

Meer informatie

Wil je meer informatie over IBP? Stuur een e-mail naar ibp@kennisnet.nl

Deel Meer bewustwording rond IBP nodig bij leraren en schoolmedewerkers

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug