Berend Cornel is directeur van de St. Alexanderschool in Bennekom en stafmedewerker van de Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei. Sinds 3 jaar draagt zijn school de leerlinggegevens digitaal over met OSO.

De overdracht van leerlingdossiers van het po naar het vo kan sneller en veiliger met de Overstapservice Onderwijs (OSO) © Rodney Kersten

"Ik vond het niet meer van deze tijd dat we informatie uit ons systeem moesten halen, om het vervolgens over te laten tikken in een nieuw systeem. Nu zetten we in april en mei de gegevens klaar van alle leerlingen van groep 8, die zijn aangemeld bij de vo-scholen. De vo-scholen halen de leerlingdossiers zelf binnen in hun eigen administratiesysteem."

Ook voor kinderen die verhuizen regelt de school de overdracht digitaal met OSO, net als voor kinderen die naar het speciaal onderwijs gaan.

Tijdwinst

De overstapservice levert veel tijdwinst op. "De overdracht is bijna met een druk op de knop geregeld", aldus Cornel. "De nieuwe school kan meteen zien welke begeleiding een leerling nodig heeft voor een snelle start."

Privacy

Ook de privacy van leerlinggegevens is goed geregeld. "Met OSO wordt precies aangegeven wat je mag overdragen en hoe je dat moet doen", zegt Cornel. "Zo moeten ouders van kinderen in het po inzage krijgen in het dossier. Dat moet je expliciet aanvinken in OSO, anders kun je het dossier niet overdragen."

In het leerlingdossier staan onder andere de toetsresultaten van de leerling, de cijferlijst, het overstapadvies, een handelingsplan, een verslag van sociaal-emotioneel functioneren en informatie over verzuim. Scholen kunnen extra bijlages toevoegen, zoals dyslexieverklaringen. "Maar bij elke bijlage stellen we onszelf de vraag: is het echt in het belang van de leerling om dit mee te geven?"

Op verzoek van vmbo-scholen wordt informatie toegevoegd over werkhouding en concentratie. De scholen in de regio ontvangen een lijst met de gegevens die ze mogen overdragen. Dat werkt volgens Cornel goed.

"Wat ik belangrijk vind is dat die privacy gewaarborgd blijft. OSO werkt volgens wettelijke richtlijnen. Als school ben je namelijk verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de leerlinggegevens. Daarnaast gebeurt de overdracht via een beveiligde verbinding."

Samenwerken in de regio

Hoe meer scholen gebruikmaken van OSO, hoe sneller en gemakkelijker scholen de overstap van nieuwe leerlingen kunnen regelen. Daarom is de keuze voor OSO in de Veluwe-Vallei op regionaal niveau genomen.

"Ik kon onze eigen school wel aanmelden voor OSO, maar als een vo-school geen OSO gebruikt, heb ik er niets aan", zegt Cornel. Aan de hand van presentaties werden de voordelen voor alle partijen in de regio duidelijk gemaakt. Na de aanmelding van de scholen, oftewel kwalificeren, kreeg het leerlingvolgsysteem een extra 'tabje' van OSO.

Om te controleren of alles goed werkt zijn administrateurs van het vo en po bij elkaar gaan zitten met testdossiers. Cornel: "Voor vragen kunnen ze bij elkaar terecht. Dat vind ik een mooie ontwikkeling. Je merkt dat scholen steeds beter weten hoe ze OSO moeten gebruiken."

Honderd procent

Marjan Frijns, bij Kennisnet verantwoordelijk voor OSO, is blij met de ervaringen van Cornel: "Afgelopen jaar gebruikte ongeveer de helft van de scholen OSO voor het veilig overdragen van leerlingdossiers, nu op naar de 100 procent."

Hester Otter is freelance journalist.

Deel Makkelijk leerlingdossiers overdragen met OSO

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug