Door de komst van de nieuwe privacywetgeving (AVG) zijn scholen zich steeds bewuster van het belang van het goed regelen van informatiebeveiliging en privacy (IBP). Er wordt IBP-beleid gemaakt en er worden gedragscodes vastgelegd en afspraken gemaakt over het omgaan met persoonsgegevens van leerlingen, ouders en medewerkers. Ook voor medewerkers wordt steeds vaker extra aandacht besteed aan bewustwording van de risico's die de inzet van ict met zich meebrengt. Kortom, scholen zijn over het algemeen goed bezig.

Leerlingen bewuster maken

Als school kun je alles goed geregeld hebben, maar wat weten leerlingen eigenlijk van IBP en persoonsgegevens?

Leerlingen maken veel gebruik van digitale middelen; 95% van de leerlingen in groep 8 heeft bijvoorbeeld een smartphone. Een groot deel is ook actief op sociale media. Op die sociale kanalen delen zij allerlei informatie, zoals berichten, foto's en video's. Maar weten zij bijvoorbeeld dat foto's en gegevens ook persoonsgegevens zijn? 

Leerlingen met mobiele telefoon
Het is belangrijk dat leerlingen ook weten hoe zij met privacy om moeten gaan © Rodney Kersten / Kennisnet

Het is erg belangrijk dat leerlingen weten wat privacy is en hoe je daar mee omgaat en wat school van hen verwacht. Ga dit eens na aan de hand van onderstaande checklist en kijk eens hoe vaak je 'ja' kunt antwoorden op onderstaande stellingen:

Checklist

Zo maak je leerlingen bewuster

Antwoordde je vaker 'nee' op de stellingen dan 'ja'? Denk dan eens na hoe je leerlingen bewuster kunt maken van het belang van privacy. Kennisnet en de sectorraden kunnen je hier uiteraard bij helpen. We hebben de belangrijkste hulpmiddelen op een rij gezet:

Meer informatie

Wil je meer weten over IBP of over voorlichting van leerlingen? Stuur een e-mail naar ibp@kennisnet.nl.

Downloads

Deel Maak leerlingen bewuster van het belang van privacy

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug