Wat is er nieuw op de leermiddelenmarkt? Welke innovatieve leermiddelen kun je inzetten in de klas? En hoe bied je maatwerk met verschillende leermiddelen? De markt is in beweging en dit roept vragen op bij scholen. Scholen willen namelijk graag aan de slag met innovatieve leermiddelen, bijvoorbeeld om maatwerk te leveren of om de motivatie om te leren bij leerlingen te vergroten.

Overzicht in leermiddelenmarkt gewenst

Om onderwijs op maat te bieden, willen scholen leermiddelen inkopen die voor leerlingen aantrekkelijk zijn en bij de ontwikkeling van de leerling past. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar klassikale materialen, maar ook naar materiaal om de individuele leerling op maat te bedienen.

Leon de Wit, bestuurder bij de Nuovo Scholengroep, geeft aan dat het als bestuurder, maar ook voor schoolleiders en leraren, lastig is om grip te houden op al de ontwikkelingen in de leermiddelenmarkt. "Informatie op de markt is vaak gekleurd; het is lastig om een snel en objectief overzicht te krijgen en geïnspireerd te worden." Hij zou graag zien dat er informatie beschikbaar komt om snel te zien welke nieuwe leermiddelen er op de markt beschikbaar zijn en welke gericht zijn op gepersonaliseerd leren.

Transparantie

Jan-Bart de Vreede, expert op het gebied van leermiddelen en metadata bij Kennisnet, geeft aan dat het belangrijk is om transparant te zijn in de mogelijkheden voor leermiddelen op dit moment. Transparantie in het aanbod zou ook de marktwerking kunnen verbeteren, dat blijkt uit de Evaluatie Wet Gratis Schoolboeken. "Om bewuste keuzes door scholen mogelijk te maken en om het debat over de marktsituatie te objectiveren, is meer informatie nodig."

Onderwijsinnovatie-etalage

Om op een gemakkelijke manier inzicht te krijgen in de laatste ontwikkelingen, is de Onderwijsinnovatie-etalage ontwikkeld. De etalage is ontwikkeld door Kennisnet en SLO, met medewerking van PO-Raad, VO-Raad, GEU en schoolleveranciers.

In de etalage worden uitsluitend actuele innovatieve onderwijsproducten opgenomen. De producten blijven een jaar op de website staan. Daarna wordt gekeken of de producten nog actueel en innovatief genoeg zijn. "Wij willen producten onder de aandacht brengen die aantoonbaar innovatief zijn. Te vaak wordt de term innovatief oneigenlijk gebruikt als het om leermiddelen gaat", zegt Simone Schippers, leerplanontwikkelaar bij SLO.

De Onderwijsinnovatie-etalage geeft inzicht in de nieuwste innovatieve onderwijsproducten op de markt. © REYER BOXEM / KENNISNET

De beoordeling of een leermiddel innovatief is, gebeurt aan de hand van een vijftal categorieën: adaptief/maatwerk, games, 21e eeuwse vaardigheden, voortgangsinformatie en vakoverstijgend. SLO is verantwoordelijk voor het beoordelen van de aangemelde producten, daarbij ondersteund door leraren in het po en vo. "De Onderwijsinnovatie-etalage bevat een mooie mix van producten op al deze vijf criteria", volgens Simone Schippers.

Leveranciers

De GEU, brancheorganisatie voor leermiddelen, toetsen en educatieve dienstverlening, heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van de Onderwijsinnovatie-etalage. Het biedt namelijk een extra mogelijkheid voor scholen om zich op het aanbod te oriënteren. Directeur Stephan de Valk: "Enig uitzoekwerk blijft nodig, omdat het draait om welk product het best past bij de eigen onderwijsvisie en de didactische ervaring van de leraren".

Het aanbod aan leermiddelen is de afgelopen jaren toegenomen en verandert ook sneller. Dit komt onder andere door de komst van nieuwe spelers, maar ook doordat het aanbod van alle uitgeverijen in rap tempo is gedigitaliseerd en ook diverser is geworden. De Valk: "Omdat aanbieders allemaal op hun eigen manier op de veranderende vraag van scholen inspringen, is er veel meer te kiezen. De informatie en proeflicenties die aanbieders bieden, helpen scholen om zich specifiek te oriënteren".

De GEU zet zich daarnaast in om de uiteenlopende mogelijkheden van leermiddelen zichtbaar te maken in eigen publicaties en conferenties, en dus ook via een initiatief als de Onderwijsinnovatie-etalage.

Geef jouw mening

Bij ieder product is het mogelijk om een referentie te plaatsen over de ervaringen op het gebied van innovatie. Zo kun je aangegeven of het product nieuwe mogelijkheden biedt, of het betere leerresultaten geeft en of het de motivatie van leerlingen bevordert. Neem snel een kijkje in de Onderwijsinnovatie-etalage en laat jouw mening achter.

Deel Onderwijsinnovatie-etalage maakt leermiddelenmarkt beter inzichtelijk

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug