Welke karakteristieken hebben leerlingen van de beroepsgerichte leerwegen?

Baukje: "De leerlingen op het beroepsgerichte vmbo hebben veel talent op het praktische vlak: ze zijn ondernemend en ze weten van aanpakken. Het werkt voor deze leerlingen niet goed als ze te sterk op een theoretische manier worden aangesproken. Als ze in de praktijk aan de slag mogen, zie je ze groeien."

Wat is goed leermateriaal voor vmbo-leerlingen?

Jeroen: "Rust en structuur is op elk niveau in het vmbo van belang. We hebben een klein onderzoek gedaan naar welke lay-out leerlingen het meest prettig vonden. Daar kwam heel duidelijk de meest rustige en overzichtelijke variant uit naar voren. Vooral leerlingen op basis- en kaderniveau kunnen hun leermateriaal minder goed overzien. Voor hen is het prettig om een boek te hebben waar alles in zit: de theorie en het werkboek in één."

De feedback waar adaptieve programma’s in voorzien, zit in het vmbo eigenlijk al in de werkelijkheid ingebakken. Je ziet direct in de werkelijkheid of het muurtje goed gemetseld is. Daarom is adaptief leermateriaal minder geschikt voor beroepsgerichte vakken © William Hoogteyling/Hollandse Hoogte

Baukje: "Hoe concreter het materiaal, hoe beter. Naast tekstbronnen zetten we bijvoorbeeld ook filmpjes of spelletjes in. Het materiaal moet toepasbaar zijn in de nabije praktijk van de leerling. Het werkt voor de leerlingen beter als ze leren over 'de oven hier op school' dan over 'de oven in het algemeen'.

Abstracties en veralgemeniseringen maken het moeilijker. Daarom passen docenten op het vmbo hun leermateriaal vaak aan op basis van de schoolsituatie. De methode wordt dan gebruikt als leidraad."

Jeroen: "Leerlingen van de beroepsgerichte leerwegen leren het best als ze direct in de praktijk beginnen en vervolgens de theorie nodig hebben om de opdracht af te ronden. Dit is het uitgangspunt bij de opbouw van al onze modules. We draaien de klassieke opbouw van leermateriaal (eerst theorie, dan praktijk) dus om. De vaste opbouw die we hanteren, geeft de leerlingen de structuur en houvast die voor hen zo goed werkt."

Wat werkt bij vmbo-leerlingen beter: digitaal of papieren materiaal?

Baukje: "Van docenten horen we dat ze hun lessen graag 'blended' willen inrichten. Ze maken in hun lessen het liefst gebruik van papieren én digitaal materiaal, afhankelijk van de situatie. We bieden beide varianten dus ook aan.

Een punt van aandacht is wel dat niet alle ouders van deze leerlingen zomaar in staat zijn om een tablet of laptop voor hun kind aan te schaffen. Dit geldt met name in de grote steden. Het hangt er dan vanaf of de school de ruimte vindt om deze middelen aan te bieden."

Jeroen: "Ook wij kiezen voor de combinatie. Met online materiaal kunnen we meer variëren in de manier waarop we de stof aanbieden, door bijvoorbeeld filmpjes toe te voegen. Op die manier kunnen we het materiaal meer praktisch maken, zodat het goed aansluit bij de voorkeuren van deze leerlingen.

Tegelijkertijd vinden de leerlingen het prettig om een papieren boek te hebben. Dat heeft weer met die behoefte aan overzicht en structuur te maken. Een boek biedt meer overzicht: je kunt er doorheen bladeren en de stof gemakkelijk teruglezen, je ziet precies hoe ver je bent."

Is adaptief leermateriaal geschikt voor het vmbo?

Baukje: "De beroepsgerichte vakken lenen zich minder goed voor adaptief materiaal. Je ziet direct in de werkelijkheid of een schnitzel goed gebakken is, of het muurtje goed getimmerd. Als het nog niet goed is, pas je iets aan, of je begint opnieuw.

De feedback waar adaptieve programma's je van voorzien zit dus eigenlijk al in de werkelijkheid ingebakken. Voor de algemene vakken als taal en rekenen kan adaptief materiaal wél goed worden ingezet."

Meer weten over leermateriaal voor het vmbo?

Lees ook het artikel '5 praktijktips voor het kiezen van leermateriaal voor het beroepsgericht vmbo'.

Deel Leermateriaal kiezen voor vmbo? Houd rekening met deze leerlingkenmerken

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug